Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

Litteraturvetenskapliga institutionen ingår i historisk/filosofisk fakultet och har idag ca 45 anställda. Litteraturvetenskapliga institutionen har tillsammans med Idé- och lärdomshistoria en gemensam administration. Se även info hemsida http://www.littvet.uu.se.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Anställningen avser i huvudsak undervisning och handledning i ämnet retorik på kurser på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Handledning och undervisning inom forskarutbildning kan förekomma. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationer
Du ska ha doktorsexamen i retorik eller motsvarande vetenskaplig kompetens, ha visat pedagogisk skicklighet och ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet av att undervisa, forska och samverka inom det retorikvetenskapliga fältet, särskilt med avseende på innehållet i de kurser som nämns nedan (se Pedagogisk skicklighet). En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen ska tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Särskild vikt tillmäts förmågan att undervisa och handleda inom området. I undervisningen ingår kurser med såväl teoretisk som praktisk inriktning. Från Retorik A till undervisning på avancerad nivå. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet
Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, d.v.s. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder – övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

  • Curriculum Vitae, och meritförteckning med komplett publikationslista
  • Personligt brev
  • Vidimerade kopior av examensbevis och betyg
  • Kontaktuppgifter till två referenser
  • Övriga handlingar den sökande önskar åberopa

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattning 70 %. Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Patrik Mehrens, telefon: 018-471 6191.

Välkommen med din ansökan senast den 8 december 2022, UFV-PA 2022/4390.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4390
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-24
Sista ansökningsdag 2022-12-08

Tillbaka till lediga jobb