Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Doktorand i Psykoneuroendokrinologi

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Vi rekryterar en mycket motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området Psykoneuroendokrinologi. Den utlysta tjänsten är knuten till forskargrupperna Obstetrisk och Reproduktiv Hälsoforskning (https://www.kbh.uu.se/forskning/obstetrisk-och-reproduktiv-halsoforskning/) och Neuropsykofarmakologi (https://www.kbh.uu.se/forskning/neuropsykofarmakologi/).

Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.kbh.uu.se/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Om projektet: Kvinnors psykiska hälsa
De hormonella fluktuationerna under graviditet och postpartum kan påverka hjärnan, beteende och kvinnornas mentala hälsa. Doktorandprojektet kommer att använda redan samlade men också samla nya epidemiologiska, biologiska och hjärnavbildning data på kvinnor som deltar i en stor, longitudinell, population-baserad kohort av kvinnor (https://mom2b.se). Fokus för doktorandprojektet kommer att vara att identifiera faktorer associerade med förlossningsdepression (PPD). Ett tvärvetenskaplig approach kommer att implementeras för att bemöta alla relevanta biopsykosociala faktorer av relevans för PPD. Flera datakällor som register-baserade data, själv-rapporterade data, beteende tester, och bilderna av hjärnans struktur och hjärnfunktionmarkörer ska ingå i studien. Syftet är att öka kunskapen om patofysiologin bakom olika typer av PPD, samt att identifiera prediktorer för PPD.

Forskargruppen är i en internationell miljö, och deltar till exempel i forskarskolor för kvinnors psykiska hälsa under de reproduktiva åren båda i Sverige och Tyskland(IRTG 2804 and WOMHER).

Arbetsuppgifter
Som doktorand i projektet, samt vårdpersonal med erfarenheter av att diagnostisera PPD, kommer du att utföra beteende och hjärnsavbildnings undersökningar och analysera data. Den framgångsrika kandidaten kommer att fördjupa sig i doktorandstudierna inom det aktuella ämnesområdet. Erfarna handledare kommer att finnas nära till hands för att vägleda dig under hela processen från planering av studier, till genomförande och manusskrivande.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  Den sökande skall ha grundutbildning inom medicin, bioinformatik, psykologi, biologi, kemi, eller närliggande ämnen. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på såväl självständigt arbete som grupparbete. Goda kunskaper i engelska såväl muntligt som skriftligt krävs. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, statistiska analyser och tidigare publikationer.

Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på:
http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi söker en person som har ett genuint intresse av psykoneuroendokrinologi. Det är meriterande om du har erfarenhet av hjärnavbildningsforskning och god erfarenhet av behandling av stora datamängder samt goda grundläggande kunskaper inom biostatistik och molekylärbiologi. Det är meriterande att kunna svenska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla och genomföra det planerade projektet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla en meritförteckning, examensarbetet och ev vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, din motivation, dina kunskaper samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner.

Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Alkistis Skalkidou; alkistis.skalkidou@kbh.uu.se; och Erika Comasco; Erika.Comasco@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 december 2022, UFV-PA 2022/4316.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4316
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-22
Sista ansökningsdag 2022-12-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb