Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom datavetenskap och informationsteknologi i vid mening. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang. Verksamheten är grupperad i fem teman: beräkningsvetenskap, datalogi, datorteknik, systemteknik samt visuell information & interaktion. Vart och ett av dessa teman är i sig ett omfattande ämnesområde, där vi både bedriver grundforskning och har projekt med kopplingar till tillämpningar inom exempelvis teknik, biologi, medicin, ekonomi, och psykologi. Den breda vetenskapliga förankringen speglas i ett stort antal samarbeten över olika akademiska discipliner samt med näringsliv och offentlig sektor. Mer information om oss hittar du på institutionen för informationsteknologis webbplats.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning
Det här projektet studerar bilders roll i politiska idéers spridning och förankring, och ytterst hur visuell politik bidrar till att forma den politiska agendan. För att förstå makten över dagordningen i en digitaliserad tid måste vi ta hänsyn till politikens visuella dimension. Visuell politik är alltmer framträdande i den digitaliserade offentligheten, där bildburen (des)information sprids snabbt. Vi vet att bilder utgör en kraftfull form av politisk kommunikation, att visuell kommunikation upplevs som övertygande och påverkar människors uppfattningar om en mängd frågor. Samtidigt vet man fortfarande överraskande lite om de aktörer som använder bilder för att främja politiska idéer, vilka mekanismer som är i spel, och ännu mindre vilken inverkan denna aktivitet har på det offentliga samtalet. Din roll i projektet blir att utveckla och tillämpa metoder och metodologier för att analysera sociala data som lämpar sig för att analysera storskaliga och komplexa visuella spridningsfenomen.

Doktorandtjänsten är på fem år, inklusive 20% undervisning/institutionsuppgifter. I doktorandutbildningen ingår även deltagande i kurser relevanta för forskningsområdet.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som doktorand är den som har civilingenjörs- eller mastersexamen inom dataanalys, datavetenskap, bildanalys, eller relaterade områden relevanta för forskningsuppgiften. Goda programmeringskunskaper är ett krav. Bra kommunikationsförmåga på engelska, både muntlig och skriftlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Expertis i analys av sociala data är meriterande. Intresse i samhällsvetenskap är meriterande. Expertis i bildanalys är meriterande. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla kopior av examensbevis och betyg, examensarbetet (eller annan akademisk rapport), och länkar till online programvara skriven av kandidaten (om där finns). 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Matteo Magnani, matteo.magnani@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 november, UFV-PA 2022/4087

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4087
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-04
Sista ansökningsdag 2022-11-25

Tillbaka till lediga jobb