Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Tjänsten är placerad vid avdelningen för beräkningsvetenskap inom institutionen för informationsteknologi. Här har världsledande forskning inom numerisk behandling av partiella differentialekvationer utförts sedan 1960-talet. Verksamheten har därefter breddats så att avdelningen nu är en av världens största fokuserade forskningsmiljöer inom beräkningsvetenskap. Forskningen och utbildningen har en unik bredd med omfattande aktiviteter inom klassiska beräkningsvetenskapliga områden som numerisk analys, matematisk modellering, utveckling och analys av algoritmer, vetenskaplig programvaruutveckling och högprestandaberäkningar. Avdelningen befinner sig för närvarande i en expansiv fas inom nya tillväxtområden som molnberäkningar, datadriven vetenskap och artificiell intelligens och spelar en nyckelroll i flera nya strategiska initiativ vid universitetet.

Med denna anställning vill vi säkerställa en fortsatt stark kompetens inom numerisk analys, och att vår forskning och forskarutbildning inom området fortsätter att utvecklas. Vi söker speciellt kandidater med expertis som ligger i gränslandet mellan matematik och beräkningar, inom numerisk analys för differentialekvationer, numerisk linjär algebra och/eller numerisk optimering.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter

 • Som professor företräder du ditt ämne. Med tjänstetiteln följer ansvar för ämnets innehåll, utveckling och kvalitetsnivå såväl inom forskningen som inom utbildningen på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

 • Forskning, undervisning och administration. Handledning och undervisning på forskarnivå samt undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Anställningen kan komma att innefatta ledningsansvar för forskning i numerisk analys och/eller för forskarutbildningen vid avdelningen.

 • Planera och leda forskningsprojekt.

 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Informera om forskning och utvecklingsarbete.

 • Anställningen kan komma att innefatta andra ledningsuppdrag inom avdelningen, institutionen, och fakulteten.

Behörighetskrav

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska eller svenska om inte särskilda skäl föreligger.

 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i numerisk analys för differentialekvationer, numerisk linjär algebra och numerisk optimering. Särskild vikt läggs vid meriter inom dessa områden som är kopplade till både matematisk teori och till beräkningar. Vikt läggs också på erfarenheter av analys, utveckling och implementering av modern numerisk metodik relevant för moderna datorarkitekturer och för tillämpningar.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid undervisningsmeriter inom numerisk analys på avancerad och forskarutbildningsnivå, samt handledning av doktorander och postdoktorer. Vikt kommer också att läggas vid pedagogiska meriter inom undervisning i beräkningsvetenskap för studenter med olika ämnesbakgrund inom teknik och naturvetenskap, samt vid handledning av kandidat- och masterarbeten.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisning till forskning i numerisk analys, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, nationella och internationella projekt, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering, industrisamarbeten, populärvetenskapliga arbeten och föredrag. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår.

Övrig skicklighet: Vikt kommer även att läggas vid erfarenhet av lika villkorsarbete.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning 

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Fast lön. Sysselsättningsgrad: 100%. Ort: Uppsala Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gunilla Kreiss (telefonnummer: 018-471 2968, e-post: gunilla.kreiss@it.uu.se) och professor Lina von Sydow (telefonnummer: 018-471 2785, lina.von.sydow@it.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2023, UFV-PA 2022/3931.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3931
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-21
Sista ansökningsdag 2023-02-01

Tillbaka till lediga jobb