Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Doktorand i mikrobiell kemi

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Som doktorand inom mikrobiell kemi kommer du att arbeta med att använda cyanobakterier, fotosyntetiska mikroorganismer med förmåga att omvandla solenergi, vatten och koldioxid till användbara ämnen, för produktion av förnybara kemikalier och bränslen. Med hjälp av genteknik kan vi förändra cyanobakteriernas metabolism, så att vi kan få ut den omvandlade solenergin och koldioxiden i form av önskade ämnen, producerade i direkt cyanobakteriernas celler. 

I ditt projekt kommer du att utveckla nya stammar av modifierade cyanobakterier med förmåga att producera förnybara kemikalier, med fokus på produkter från terpenoid-biosyntesen. Terpener och terpenoider är en stor grupp ämnen med många olika användningsområden, från  bränslen till mediciner. I arbetet ingår att identifiera reaktionsvägar och enzymer som ska introduceras i cyanobakterierna, bygga nya genetiska konstruktioner och testa dem i modellorganismer odlade i olika skalor, och utvärdera resultaten. Biokemiska och molekylära tekniker används för att analysera cellernas respons på genetiska förändringar och variationer i odlingstförhållanden. Produktivitet, tillväxt, fotosyntetisk aktivitet och andra egenskaper och effekter studeras. Resultaten hjälper oss sedan att förbättra designen av nästa generation modifierade celler, och ökar vår kunskap om cyanobakteriernas metabolism och begränsningar för produktiviteten. Du kommer också att delta i ett pågående arbete för att utveckla syntetisk biologi och genetiska verktyg för cyanobakterier.  

Forskningsgruppen i Mikrobiell kemi är en kreativ miljö med många projekt som ger stora möjligheter till samarbeten och interaktion med andra forskare. Gruppen består idag av fyra seniora forskare, några postdoktorer, och ett flertal doktorander och masterstudenter i olika stadier i sin utbildning.

Kvalifikationskrav

För att vara behörig för tjänsten måste den sökande vid överenskommet startdatum ha

  • avlagt examen på avancerad nivå, med specialisering inom biologi, biokemi, molekylärbiologi eller bioteknik eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom molekylärbiologi eller biokemi

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • Tidigare erfarenhet inom molekylärbiologi, biokemi, eller bioteknik är en fördel.
  • Tidigare erfarenhet av att arbeta med genetisk modifikation av prokaryota mikroorganismer är starkt meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskarutbildningen är fyra till fem år beroende på grad av undervisning.

Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde den 1 januari 2023 enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Lektor Pia Lindberg, 018-4716587, pia.lindberg@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2022, UFV-PA 2022/3910.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3910
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-10-26
Sista ansökningsdag 2022-11-30
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb