Uppsala universitet, Farmaceutiska fakulteten, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.
I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakokinetik •Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information www.farmaci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Beskrivning av forskningsprojekt:
Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedels betydelse för individer, grupper, organisationer och samhällen. Det innefattar också de professioner, främst de farmaceutiska, som arbetar med läkemedel, samt läkemedelspolicy på olika nivåer.

Farmaceuter är den yrkesgrupp som har mest kunskap om läkemedel inom hälso- och sjukvården och har därför ett stort ansvar, bl.a. när det gäller läkemedelsanvändning på såväl samhälls- som individnivå. Men farmaceuter är inte alltid involverade i beslut kring läkemedelsbehandling. Samtidigt sker en såväl organisatorisk som teknisk utveckling kring läkemedel. Farmaceuter möter i dag både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal på flera arenor än tidigare, t.ex. inom primärvården och delar av öppenvårdsapotekens kundmöten sker på distans. Internationellt finns en trend mot viss förskrivningsrätt för farmaceuter. Den tekniska utvecklingen omfattar bland annat farmakogenetiska tester och nya tekniker för att producera individuellt anpassade doser.

Forskningsprojektet ”Pharmaceutical care in a new landscape” handlar om hur farmaceuters kompetens och deras relationer till övriga aktörer kan utvecklas i ljuset av det nya landskap som växer fram. Hur och var kan samhället och individer få mest nytta av farmaceuters kompetens? Hur förhåller sig farmaceuter till den organisatoriska och tekniska utvecklingen? Forskningen kommer att ske med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, också med ett internationellt perspektiv.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar både forskning och deltagande i forskarutbildningskurser. Den person vi söker kommer att tillsammans med övriga forskare inom samhällsfarmaci, utarbeta, genomföra och rapportera forskningen inom projektet Pharmaceutical care in a new landscape. Det innebär bland annat att utforma delstudier, inklusive teoretisk förankring, utarbeta och genomföra enkät/intervju/observationsstudier, samt analysera och rapportera såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Övrig tjänstgöring vid Institutionen för farmaci som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket i så fall förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceututbildning, annan vårdutbildning eller samhällsvetenskaplig utbildning (minst 240 hp). Kunskap om läkemedel och hälso- och sjukvårdens organisation, inklusive dess professioner är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning i samhällsfarmaci eller näraliggande områden. Det är också viktigt att den sökande har förmåga till tvärdisciplinärt samarbete och samverkan med hälso- och sjukvården. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska, eller annat skandinaviskt språk, och engelska. Vidare skall den sökande ha demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå inom medicin och farmaci . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sofia Kälvemark Sporrong, sofia.kalvemark-sporrong@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2022, UFV-PA 2022/3853.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-01-01
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3853
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-10-24
Sista ansökningsdag 2022-12-05

Tillbaka till lediga jobb