Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket ur olika perspektiv, inte minst ett andraspråksperspektiv, men också om de nordiska grannspråken under både äldre och yngre språkskeden. Forskningen vid institutionen visar en stor bredd när det gäller frågeställningar, teorier och metoder.

Arbetsuppgifter
Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen finansieras genom anställ­ning som doktorand. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst.

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en exa­men på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten regleras i allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk vid Uppsala universitet.

Ansökan
Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett. 
  2. Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”).
  3. Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker grundlägg­ande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  4. Vidimerade kopior på examensbevis.
  5. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
  6. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver ett projekt som den sökande skulle vilja genomföra.

Ansökan bör utformas i enlighet med institutionens anvisningar 

Övrigt
Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar. I handledarkollegiets bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Muntliga projektpresentationer och intervjuer med de sökande kan också komma ifråga.

Institutionen för nordiska språks webbplats finns mer information om utbildning på forskarnivå.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7, t.o.m. 2027-01-15 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2028-01-15 (med institutionstjänstgöring). Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-01-16 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Studierektor för forskarutbildningen Natalia Ganuza natalia.ganuza@nordiska.uu.se, tel. 018–471 2937.
Utbildningsledare Lars Hagborg lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. 018–471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober 2022, UFV-PA 2022/2687.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-16
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2687
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-10-03

Tillbaka till lediga jobb