Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Konstvetenskapliga institutionen: Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, kulturvård och textilvetenskap på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se

Kulturvård är ett tvärvetenskapligt ämne där antikvarier arbetar tillsammans med konservatorer, ingenjörer, historiker, samhällsplanerare, jurister och konstvetare för att nå målen om att skapa bättre förutsättningar för att definiera, välja ut, beskriva, bevara, använda och utveckla kulturarv. Kulturvårdens verksamhet är samlad till Campus Gotland.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Projektbeskrivning: Anställningen gäller en doktorandtjänst i kulturvård vid Uppsala Universitet, Campus Gotland. Avhandlingsprojektet kommer att bedrivas inom ett nytt forskningsprojekt som ingår i Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara. Doktoranden ska genomföra projektet ”Renoveringspraktiker i ödehus: Bättre förutsättningar för varsam energieffektivisering”. Det syftar till att förbättra kunskaperna om hur före detta ödehus kan renoveras varsamt.

Genom studien ska nya kunskaper vinnas om hur ödehusen kan bevaras och bättre utnyttjas som resurs och hur husägare planerar och genomför renovering. Nya kunskaper om hur husägarnas vardag och användning av bostaden påverkar renoveringspraktiker och energianvändning ska också tas fram. Doktoranden kommer att få handledning dels från Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet, dels från Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola.

I projektet ska en översikt över ödehusbeståndet i Sverige framställas, och en uppskattning göras av vilka slags byggnader det handlar om och vilka kulturhistoriska värden som kan finnas i beståndet. Därtill ska ett urval av byggnader undersökas närmare för att få en bättre kunskap om hur husägarna resonerar kring och genomför renovering, särskilt med avseende på energieffektivisering. Dessutom förväntas doktoranden diskutera hur olika styrmedel kan användas för att få fler att vilja återanvända ödehus på ett varsamt sätt, och hur renovering kan genomföras utan att kulturhistoriska värden går förlorade.  

Arbetsuppgifter: Doktoranden arbetar huvudsakligen inom det ovannämnda projektet. Arbetsuppgifter inom administration och/eller undervisning kan också komma ifråga inom doktorandtjänsten (högst 20%). Under sin tid som doktorand ska denna aktivt medverka i institutionens verksamhet. Detta innebär exempelvis att delta i högre seminarier samt i institutionens personalmöten och utvecklingsarbete. Doktoranden förväntas också delta i forskningsprogrammets möten och att presentera det pågående arbetet på olika konferenser.

Kvalifikationskrav:  Utbildningen på forskarnivå i kulturvård regleras av ämnets allmänna studieplan. I Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturvård finner du information om behörighet och förkunskapskrav.

Sökande ska ha grundläggande behörighet med examen på avancerad nivå eller ska på annat sätt ha förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i kulturvård. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande ska kunna tala, läsa och skriva svenska och engelska på en nivå som är nödvändig för att genomföra forskning på båda språken. Avhandlingens språk är engelska medan de empiriska undersökningarna kräver flytande kunskap i svenska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Stor vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att genomföra föreslaget avhandlingsprojekt inom nettostudietiden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan: Din ansökan ska vara skriven på svenska och innehålla:

  1. CV där du beskriver din utbildning och relevant arbetslivserfarenhet
  2. Ett exemplar av din magister- eller masteruppsats och eventuella vetenskapliga publikationer, högst 3 stycken
  3. En motivering av varför du söker tjänsten och en forskningsskiss som diskuterar ett forskningsläge relevant för projektet, och hur du anser att det aktuella kunskapsläget kan förbättras vad gäller teoribildning, val av metoder och praktisk tillämpning (max 5 sidor)
  4. Vidimerade kopior av examensbevis
  5. Övriga handlingar du önskar åberopa

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Professor Mattias Legnér, projektledare, tel. 0498-108331, e-post mattias.legner@konstvet.uu.se eller av prefekt Annelie Holmberg samt stf prefekt Eva Lindqvist Sandgren via e-post prefekt@konstvet.uu.se.


Välkommen med din ansökan senast den 8 augusti 2022, UFV-PA 2022/2518.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2518
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-21
Sista ansökningsdag 2022-08-08
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb