Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Denna tjänst är del av EUSpecLab som är ett doktorandnätverk finansierat av europeiska kommissionen. EUSpecLab är ett samarbete mellan 23 universitet och företag. Lönevillkor, rese- och rörelseersättning, och förmåner följer det attraktiva EU-beloppet för forskare i HORIZON- MSCA-2021-DN-01-utlysningar. EUSpecLab innehåller en blandning av 11 forskningsstudenter med teoribaserade doktorandprojekt. Doktoranden kommer att registreras på fysikdoktorandprogram på Uppsala Universitet och hen kommer att vara baserad på avdelningen för materialteori som har stor kompetens i datorbaserade materialstudier inklusive undersökningar av grundläggande egenskaper, utveckling av funktionella material, och kodutveckling. Handledare för detta projekt är Dr. Heike Herper (Uppsala Universitet) och bihandledare är Dr. Didier Sébilleau CNRS (Rennes, Frankrike). En del av projektet består av obligatoriska vistelser på andra lärosäten och företagspartners i andra länder:

 • Prof. Jan Minár (Universitet Västra Böhmen, Tjeckien) -- 2 månader
 • Prof. Kristian Thygesen (Lyngby, Danmarks Universitet) -- 2 månader
 • Scienta-Omicron AB (Uppsala, Sweden) -- 4 månader

Arbetsuppgifter
Målet med detta projekt är att utveckla en metod med hög genomströmning för att identifiera nya Ce-baserade system med anpassade och optimerade egenskaper (termoelektrisk, magnetisk, etc.).

I detalj:

Förlängning av RSPt koden så att M4,5 kanter (XAS/XMCD) kan undersökas och för att optimera koden för användningar med hög genomströmning.

Klassificering av existerande Ce-system med metoder från första principer (DFT, DMFT) och teoretiska spektroskopiska metoder (XAS, PES).  

Härleda en sats av deskriptorer för att genera nya Ce-system med skräddarsydda egenskaper från hög genomströmningsmetoder och maskinlärning.

Kvalifikationskrav

 • MCs i fysik, kemi eller materialvetenskap
 • Gedigen bakgrund inom kvantmekanik och fasta tillståndets fysik
 • Programmeringskunskaper (Fortran, Python)
 • Bra kommunikationsfärdigheter (skriftligt och muntligt) på engelska
 • Kandidaten ska kunna arbeta i ett team
 • Villighet att flytta mellan Uppsala, Pilsen (Tjeckien), och Lyngby (Danmark)

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Kunskap i täthetsfunktionalteori
 • XAS och PES spektroskopi
 • Spridningsteori

Begärda handlingar

 • Detaljerat motiveringsbrev (1-2 sidor)
 • Data som visar att hen är en excellent ung forskare
 • Meritförteckning
 • Lista över publikationer
 • MSc-certifikat

Notera att referenser kan komma att efterfrågas vid ett senare tillfälle i rekryteringsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Anställningen är fyra år, varav de första tre åren är i Marie Curie-nätverk och det fjärde året är vanlig anställning som doktorand på Uppsala Universitet. Under Marie Curie-nätverket (tre år) får doktoranden ett ytterligare rörelsebidrag om 600 Euro/månad. Ett familjebidrag om 660 Euro/månad ingår när doktoranden har familj (oberoende av om familjen flyttar med forskaren eller inte). Se också https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/forskningsstod/eu/marie-sklodowska-curie. För övrigt tillhandhåller EU finansiering av utbildning och överföring av kunskap till institutioner. Det fjärde året är en vanlig doktorandanställning på Uppsala Universitet och berättigar inget extra bidrag.

Behörighet
För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland doktorander inom Teknat. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori. I och med att MSCA är ett EU-finansierat projekt är det EU:s rörelseregler som gäller: Kandidater kan ha vilken nationalitet som helst och bo var som helst. Sökande som har varit i Sverige mer än 12 månader inom förflutna 3 år är dock inte berättigade, då projektet har en tydlig internationell profil. Kandidater som redan har en PhD är inte berättigade att söka.

Startdatum: Tidigast 2022-09-01. Placering: Uppsala Universitet, Universitet Västra Böhmen (Tjeckien), Danmarks Universitet, Scienta-Omicron (Uppsala)

Upplysningar om anställningen lämnas av: heike.herper@physics.uu.se; phone: +46 18 471 5876

Välkommen med din ansökan senast den 22 juli 2022, UFV-PA 2022/2501.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tidigast 2022-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2501
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-22
Sista ansökningsdag 2022-07-22
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb