Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för Elektricitetslära vid institutionen för Elektroteknik. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Elektricitetslära med inriktning mot högspänningsteknik.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kommer att innefatta strategiarbete vid utvecklingen av civilingenjörsprogrammet i elektroteknik.
 • Det innefattar även att vara behjäplig vid utvärderingen av programmet genom att sammanställa och analysera tillgängligt grundmaterial samt skriftligt och muntligt förmedla resultatet.

Behörighetskrav:

 • Civilingenjörsexamen och Teknologi doktorsexamen i Teknisk fysik, Elektroteknik och eller Tillämpad fysik eller motsvarande.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom högspänningsteknik inom elektiska fält både inom AC och DC. Likaså förmågan att självständigt ta till sig komplext material, analysera och sammanställa och kunna kommunicera resultatet. Industriell erfarenhet med internationell utblick inom elkraftområdet och högspänningsisolation.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av pedagogisk grundutbildning på högskolenivå samt erfarenhet av undervisning på ingenjörsutbildning på avancerad nivå samt erfarenhet av strategisk planering.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Övrig skicklighet: Flytande svenska, både skriftlig och muntligt kommer tillmätas vikt. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid förmågan att strukturera komplext material, erfarenhet av programrådsarbete och den industriella erfarenheten. Samt erfarenhet av Högspänningsisolation.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2024-07-31.

Anställningens omfattning: 20 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mats Leijon mats.leijon@angstrom.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2022, UFV-PA 2022/2230.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2230
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-08
Sista ansökningsdag 2022-06-23

Tillbaka till lediga jobb