Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Forskningsfält och forskningsgrupp
En av de stora utmaningarna inom modern fysik rör den starka kraften och hur den sammanbinder de fundamentala byggstenarna, kvarkar och gluoner, till hadroner. Neutroner och protoner, som utgör större delen av den synliga massan i universum, är exempel på hadroner. Hadronfysiken är ett brett och spännande forskningsfält där man undersöker den starka kraften i detalj.

Hadronfysikgruppen vid Uppsala Universitet har hittills bedrivit forskning vid internationella anläggningar i Italien (KLOE-2 i Rom), Kina (BESIII, Beijing) samt Tyskland (PANDA vid FAIR) i nära samarbete med lokala teoretiker. En översikt om våra aktiviteter hittar du här: www.physics.uu.se/forskning/karnfysik/.

Vårt huvudintresse är hyperoner, dvs trekvarksystem som liknar protoner men där en eller flera av de lätta kvarkarna bytts ut mot en eller flera tyngre kvarkar, till exempel särkvarkar.  Genom att studera hur hyperoner bildas och sönderfaller kan vi mäta deras struktur på femtometernivå – det vill säga avstånd kring 10-15 m! På detta sätt får vi insikter i hur den starka växelverkan binder ihop kvarkar till de system som utgör den synliga materien i universum. Vår grupp har nyligen tagit den första ”ögonblicksbilden” av en hyperon och en antihyperon som bildas ur energin från en elektron-positronkrock. Nästa steg är att rekonstruera hela processen. BESIII men även Belle II-experimentet i Japan är perfekta för detta ändamål.

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand för att samla in och analysera data från BESIII eller Belle II, samt för att utveckla moderna analysverktyg för elektron-positronexperiment. Det finns även möjlighet att inkludera en mer teoretisk komponent vid intresse. Kandidater skall vara beredda att tillbringa tid utomlands i samband med datatagning och möten. I arbetsuppgifterna ingår simulering, rekonstruktion, analys samt tolkning av data.

 Kvalifikationskrav
Den sökande ska, innan tjänsten tillträds, ha avslutad grundutbildning i fysik (till exempel masterexamen eller civilingenjörsexamen), som inkluderar kurser på avancerad nivå inom kärnfysik och/eller partikelfysik. Grundläggande kunskaper i programmering, till exempel med python, är en förutsättning, liksom god muntlig och skriftlig färdighet i engelska och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

 Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer regler.uu.se/.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 oktober eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan
Ansökan ska innehålla CV, kopior av relevanta betyg och examina, dokumentation av tidigare forskningsrelaterat arbete. Vid ansökningstillfället behöver examen inte vara avslutad men väl vid tillträdet. Bifoga gärna referenser.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Karin Schönning (karin.schonning@physics.uu.se) eller Michael Papenbrock (michael.papenbrock@physics.uu.se).

För närvarande är det fler anställda med juridiskt kön man än juridiskt kön kvinna bland doktorander på institutionen för fysik och astronomi. Universitetet eftersträvar en jämnare fördelning av de juridiska könen inom denna kategori.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2022, UFV-PA 2022/2209. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2209
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-06
Sista ansökningsdag 2022-08-15

Tillbaka till lediga jobb