Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Doktorand inom området PET avbildning vid neurodegenerativa sjukdomar         

 

Forskargruppen: Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Bakgrund och projektbeskrivning

Biologiska läkemedel står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, där immunterapi med monoklonala antikroppar är en ledande strategi för behandling av Alzheimers sjukdom. Denna utveckling försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar proteinbaserade läkemedel och diagnostiska prober att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan. Det övergripande målet med projektet är att utveckla diagnostik för hjärnans sjukdomar med antikroppsbaserade PET-radioligander.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter

Det övergripande målet för doktorandprojektet är att identifiera proteiner vars uttryck eller distribution är förändrade vid neurodegeneration och att sedan generera hjärnpenetrerande antikroppar mot dessa. Dessa antikroppar skall sedan användas för att utveckla nya PET-radioligander. Arbetet innefattar både in vitro-arbete, främst immunologiska och histologiska metoder, och in vivo-studier i modeller av neurodegenerativa sjukdomar

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav

Den sökande skall ha fullgjort högskoleutbildning på mastersnivå inom biomedicinar-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande. Sökande måste behärska följande metoder: immunhistokemi, mikroskopering, PCR och arbete med in vivo-modeller av neurodegenerativa sjukdomar. Sökande måste ha genomgått kurs och erhållit tillstånd för in vivo-arbete. Sökande skall även ha erfarenhet av dataanalys i Excel, GraphPad, Image J och Matlab. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Erfarenhet av forskning inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande har erfarenhet av följande tekniker: Mikrodialys, preklinisk PET, radiomärkning av proteiner, proteinproduktion och -rening, ELISA samt Western blot. Det anses också meriterande om den sökande kan uppvisa medförfattarskap på publicerad forskning i internationella peer review-granskade forskningsartiklar.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel C- eller D-uppsats, vetenskapliga publikationer). Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.  Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen

Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid, 4 år. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stina Syvänen (telefon: 018-4713405, e-post: stina.syvanen@pubcare.uu.se) och Dag Sehlin (telefon: 018-4713405, e-post: dag.sehlin@pubcare.uu.se). 

Välkommen med din ansökan senast 9 Juni 2022, UFV-PA 2022/2021.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2021
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-05-31
Sista ansökningsdag 2022-07-09
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb