Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineraler och fossiler till hur berg och oceaner bildas och från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se.

Enheten för vindenergi på Campus Gotland bedriver tvärvetenskaplig verksamhet inom planering, projektering och optimering av vindkraft och hållbar energiomställning. Verksamheten omfattar undervisning, forskning och samverkansprojekt. Utbildningen består av undervisning på campus och distans på grundläggande- och avancerad nivå inom vindkraftprojektering och hållbar energiomställning. Inom forskningen har vi en gedigen bredd och samverkar både nationellt och internationellt.

Avdelningen finns på Campus Gotland, ett internationellt campus mitt i världsarvsstaden Visby. Läs mer på avdelningens webbplats

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Universitetsadjunkt inom vindkraft och energiomställning för undervisning på grund – och avancerad nivå. Undervisningen kommer att genomföras både på svenska och engelska. All våran undervisning sker antingen i klassrum eller på distans.

Arbetsuppgifter
Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och studentkontakt. Undervisningen kommer i förstahand att vara inriktad på grundnivå distans.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Anställningen kan även komma att innefatta administrativa uppdrag samt deltagande i utvecklings- och samverkansprojekt inom Uppsala universitet och enheten.

Våra utbildningar:

Kandidatprogram i Energiomställning och ledarskap, läs mer här.

Magisterprogram i Vindkraftprojektering, läs mer här.

Masterprogram i Vindkraftprojektering, läs mer här.

Distanskurser i vindkraftprojektering, läs mer här.


Behörighetskrav

  • Relevant examen från högskoleutbildning för att kunna undervisa i våra kurser inom vindkraft och energiomställning.
  • Pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och ämnesfördjupningen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper.
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Vi ser gärna att du som person är pragmatisk, lyhörd och är en engagerad lagspelare. Du trivs med att ta eget ansvar och att arbeta i ett högt tempo.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl dokumenterad ämnesfördjupning som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den pedagogiska skickligheten. Vi ser framförallt till den praktiska erfarenheten, att på ett pedagogiskt och engagerat sätt kunna undervisa i våra kurser på distans och i klassrum. Den sökande har med fördel dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå.

Ämnesfördjupning kan avse relevant avlagd examen på forskarnivå. Förutom akademisk meritering kan även erfarenhet från annan verksamhet, som inbegriper utvecklingsarbete inom ämnesområdet, beaktas.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings ­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid tidigare dokumenterad erfarenhet att undervisa i klassrum och/eller på distans på högskolenivå, gärna inom vindkraftsområdet eller energiomställning i stort.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forsknings anknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället.

Övrig skicklighet
Vi ser även gärna att sökande har tidigare dokumenterad erfarenhet att undervisa i klassrum och/eller på distans på högskolenivå inom vindenergi eller energiomställning.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad tom 2023-03-28. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Visby, Gotland.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Stefan Ivanell. E-post: stefan.ivanell@geo.uu.se Telefon nummer: 0498-108360.

Välkommen med din ansökan senast den 23 juni 2022, UFV-PA 2022/2094.

Om Campus Gotland: Uppsala universitet Campus Gotland erbjuder det bästa av två världar: det fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning och forskning, och ett unikt småskaligt campus i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Campus Gotland utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Se hur det är att leva och bo på Gotland.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-08-15
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/2094
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-01
Sista ansökningsdag 2022-06-23

Tillbaka till lediga jobb