Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Arbetsuppgifter
Postdoktor inom gruppen för bulka material inom programmet för oorganisk kemi. Forskningen fokuserar på hur materialens egenskaper påverkas av kemisk sammansättning och kristallstruktur. Till exempel studeras hur den kemiska sammansättningen påverkar väteabsorptionsegenskaper. Ett viktigt område är nya material vätekompression och vätelagring. Postdoktorn kommer att arbeta i gränsområdet mellan kemi, fysik och materialteori; mer specifikt med syntes och karakteriseringar av nya högentropilegeringar för applikation inom vätekompression eller lagring. Projektet kommer att utföras i gruppen hos Professor Martin Sahlberg inom programmet för oorganisk kemi vid institutionen för kemi-Ångström. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Sandia National labs, USA, som internationell partner. Syntes med hög temperatur i t.ex ljusbågsugn, induktions ugn och ev. gastransportmetoder kommer att användas. Karakterisering kommer främst utföras med diffraktionsmetoder som enkristall röntgendiffraktion, neutrondiffraktion och in-situ mätningar med synkrotronstrålning samt elektrondiffraktion.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Administrativa uppgifter inom projektet kan förekomma.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i materialkemi/oorganisk kemi eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i materialkemi/oorganisk kemi. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Sökande bör vara mycket motiverade och intresserade av forskning i kemi och fysik samt forskning om hållbar energi. Dokumenterade kunskaper i högtemperatursyntes med olika metoder, diffraktion (röntgen, elektron och neutron) samt allmänna kunskaper i struktur-egenskapsförhållande är ett krav. Praktisk erfarenhet i nya legeringssystem (till exempel högentropilegeringar), hydrider samt kunskap om olika tekniker för syntes och analys är meriter.

Förmåga att arbeta både självständigt och i ett team är av stor vikt. Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet inom närliggande områden samt personlig lämplighet. Arbetsgruppen är liten men högproduktiv med höga krav på samarbetskompetens.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, referenser och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Martin Sahlberg, martin.sahlberg@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2022, UFV-PA 2022/1571.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/1571
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-06-13
Sista ansökningsdag 2022-08-01
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb