Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Projektbeskrivning
Denna tjänst är kopplad till ett pågående projekt gällande karakterisering av dolda endosymbiotiska processer inom det mikroeukaryota släktet Meringosphaera. Dessa encelliga eukaryota organismer med ett globalt spridningsmönster, anses idag vara fotosyntetiserande baserat på observationer av autofluoroscenta ”green bodies” och frånvaro av beteende i form av födoupptag. I undersökning som vi nyligen genomfört kan vi dock visa att Meringospaera tillhör gruppen centrohelids som är kända för att vara heterotrofa encelliga organismer. Det övergripande målet för detta 4-åriga doktorandprojekt är att identifiera de frilevande organismer som är närmast besläktade med de av oss observerade endosymbionter i det pågående projektet och att karakterisera nivån av deras cellulära, genetiska och metabolisk integrering för att bättre förstå biologin bakom denna typ av endosymbios.  En uppsättning av olika singel cell metoder kommer att användas, inklusive singel cell genomik, metagenomik samt konfokal skanning, transmissions elektronmikroskopi, och ”focused ion beam-secondary electron microscopy (FIB-SEM). Tjänsten kommer att vara placerad på Fabien Burkis lab., men är också starkt kopplat till Rachel Fosters lab. på Stockholms Universitet.

Arbetsuppgifter
Tjänsten omfattar provinsamling, cellisolering, fotodokumentering genom avancerad mikroskopi. Vidare ingår i arbetet försök till isolering av Meringosphaera celler genom bruk av näringsberikade cellodlingsmedier. I arbetet ingår också handhavande och provförberedelse för singel-cell genomik och därtill kommer bioinformatiska analyser krävas och vara en viktig del i det fortsatta arbetet. Tillfälle för upplärning kommer att ges när så krävs.

Kvalifikationskrav
Avklarad universitetsutbildning med minst 240 högskolepoäng (hp), varav 60 hp på avancerad nivå, motsvarande mastersnivå inom områden som är relevanta för detta projekt. Den kandidat vi söker skall inneha kompetens inom mikrobiell provtagning, så väl som, kunskaper i identifikation och handhavande av små eukaryota plankton. Erfarenhet från odling av mikrobiella eukaryoter och en bakgrund från områdena eukaryotisk diversitet samt fotosymbios är viktiga och värderas högt vid tillsättning av denna tjänst. En palett av olika metoder planeras att användas i projektbeskrivningen och sådan kompetens är en givetvis en tillgång och fördelaktiga attribut hos den som söker tjänsten. Framför allt läggs stor betoning på kunskaper inom bioinformatik (eg. fylogeni och genomik). I detta ingår också essentiella kunskaper i användning av skript språk (Python, R). Stor vikt läggs också på personliga egenskaper avseende planering och organisering, hög motivation och god förmåga till problemlösning. Andra egenskaper som bedöms är samarbetsförmåga och möjlighet att kommunicera med andra forskare. Sökanden för denna tjänst måste ha dokumenterade erfarenhet och skicklighet i muntlig och skriftlig presentation på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställningen
Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.  

Ansökningsförförande
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, kopior av examensbevis och betyg, 3) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 4) relevanta publikationer(inklusive masteruppsatsen) Ansökan bör vara skriven på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Fabien Burki; fabien.burki@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 14 feb 2022, UFV-PA UFV-PA 2022/61.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/61
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-01-14
Sista ansökningsdag 2022-02-14

Tillbaka till lediga jobb