Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) är Uppsala universitet Campus Gotlands forum för forskning om kulturarv och hållbarhet. Forskningsforumet är en mång- och tvärdisciplinär plattform för initiering, uppbyggnad och etablering av forskning inom detta område, med det huvudsakliga målet att stärka forskningsmiljön på Campus Gotland. SuHRF engagerar samtliga institutioner på Campus Gotland och administreras av ämnesområdet för Kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen. Vänligen läs mer om SuHRF på https://www.campusgotland.uu.se/suhrf/. SuHRFs verksamhet är uppbyggd kring tre teman: Energi och klimat, Samhälle i förändring samt Kulturarv och regional utveckling. Temat för år 2022 är Samhälle i förändring, vilket också är temat för SuHRF Symposium som är den årligt återkommande konferens som forskningsforumet organiserar.

Som ämne och forskningsfält är kulturvård och kulturarvsforskning tvärvetenskapligt. Forskare från olika discipliner arbetar tillsammans med frågor kring hur vi kan definiera, välja ut, beskriva, bevara och utnyttja kulturarv, samt analysera dess värden. Relevant för temat Samhälle i förändring är att kulturarv används för att skapa identiteter och stärka gemenskaper, men kan också på ett negativt sätt verka exkluderande, förstärka gränser, bidra till fientlighet mellan grupper och användas som maktmedel i konflikter. SuHRF Symposium 2022 handlar om hur forskning kan bidra till att stärka kunskaperna om dynamiken mellan kulturarv och större samhällsförändringar och vilka uttryck detta kan ta sig.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår planering av och medverkan i SuHRF Symposium 2022. I arbetsuppgifterna ingår också att främja arbetet med mång- och tvärdisciplinära forskningssamarbeten på Campus Gotland. Detta kan göras antingen genom att skriva en forskningsansökan tillsammans med forskare på Campus Gotland och eventuell extern part, eller på annat vis initiera, skapa förutsättningar för och bidra till att formulera idéer till forskningssamarbeten.

Arbetet är förlagt till Konstvetenskapliga institutionen och området för Kulturvård vid Campus Gotland i Visby. Arbetsuppgifterna kommer att definieras i detalj i samråd mellan SuHRF och den som får tjänsten.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen, samt visat erfarenhet och vetenskaplig skicklighet genom forskning inom ett relevant ämnesområde för arbetsuppgifterna. Särskild vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga bakgrund och skicklighet i förhållande till det angivna forskningsområdet. Förmågan att arbeta mång- och tvärdisciplinärt och att formulera och beviljas forskningsmedel tas i beaktande. Vidare krävs att den sökande har mycket god samarbetsförmåga, förmåga att ta egna initiativ och se helheter i relation till övergripande mål med SuHRFs verksamhet, förmåga att arbeta självständigt, samt förmåga att formulera sig tydligt muntligt och skriftligt på engelska. Erfarenheter från internationella kulturarvsorganisationer samt arbete med hållbarhetsfrågor är meriterande för tjänsten. Administrativ skicklighet, såsom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt kommer att tillmätas vikt.

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning 3 månader. Omfattningen är heltid 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse, dock senast 2022-10-01. Individuell lönesättning. Placeringsort: Visby.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla följande:

  • CV inklusive förteckning över 3-5 vetenskapliga arbeten, relevanta för arbetsuppgiften.
  • Ett ansökningsbrev som ska innehålla (i) en beskrivning av hur den sökande vill bidra till SuHRFs övergripande mål samt de specifika målen att initiera tvärdisciplinära forskningsprojekt och stärka forskningsmiljön på Campus Gotland, (ii) en redogörelse för verksamhet av relevans för arbetsuppgiften, samt (iii) en reflektion över den egna forskningens betydelse för uppdraget.

Ytterligare information om uppdraget och anställningen lämnas av: Gustaf Leijonhufvud, biträdande prefekt, via e-post gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se eller telefon 0498-108337.

Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2022, UFV-PA 2022/27.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2022-05-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-03-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/27
Publicerat 2022-01-13
Sista ansökningsdag 2022-02-04
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb