Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 120 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset. EpiHubben, som är en del av IKV, är en institutionsövergripande forskningsenhet inom epidemiologi vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Syftet är att med gemensam kraft lägga en långsiktig grund för utvecklad epidemiologisk forskning.

Nu söker IKV en forskare inom cancer- och diabetesepidemiologi till Epihubben.

Projektbeskrivning
I Sverige diagnostiseras varje år mer än 60 000 individer med cancer. Personer som inte är fysiskt aktiva, och personer med fetma eller typ 2-diabetes, är mer benägna att få vissa typer av cancer och är även mer benägna att dö efter en cancerdiagnos än personer utan typ 2-diabetes. Bakomliggande biologiska mekanismer som kan förklara kopplingar mellan fysisk aktivitet, fetma, typ 2-diabetes och cancer är ofullständigt kartlagda. Syftet med denna forskning är att uppnå en bättre förståelse av gemensamma biologiska orsakskedjor mellan fysisk aktivitet, fetma, typ 2-diabetes och cancer. Detta är nödvändigt för att identifiera möjligheter för att förebygga cancer.

Arbetsuppgifter
Personen vi söker ska studera molekylära markörer för att förstå mer om de processer som leder till sjukdom, samt använder avancerade statistiska metoder för att förstå biologiska orsakskedjor mellan fysisk aktivitet, fetma, typ 2-diabetes och cancer. Vidare ska resultaten komma att verifieras i stora studier av den svenska befolkningen. Den sökande ska använda högkvalitativa data från den svenska nationella forskningsinfrastrukturen SIMPLER, kompletterad med data från UK Biobank, Finngen och nationella register. Som forskare blir dina arbetsuppgifter att skriva ansökan om etikprövning, planera och leda vetenskapliga studier, utföra självständig databearbetning, statistiska analyser, skriva vetenskapliga artiklar självständigt, presentera forskningsresultat vid nationella och internationella möten och konferenser, ansöka om extern finansiering, handleda postdoktorer och doktorander samt samarbeta med övriga i forskargruppen.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i epidemiologi eller biostatistik. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning och ska ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag. Den sökande ska ha forskningspublikationer som både första och sista författare och erfarenhet av att presentera forskningsresultat vid nationella och internationella möten och konferenser. För att lyckas i rollen krävs att den sökande ska ha ett starkt intresse för och erfarenhet av epidemiologi och/eller biostatistiska metoder, expertkunskaper i epidemiologisk studiedesign, samt tidigare kunskap och erfarenhet av att självständigt programmera statistiska analyser av epidemiologisk data. Den sökande ska ha dokumenterade färdigheter i datamanagement, statistiska analyser och statistisk modellering (Stata och/eller R). Den sökande ska ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i det engelska språket och har utmärkta färdigheter i vetenskaplig skrift. Som person ska den sökande ha en fallenhet för att samarbeta med andra. Den sökande ska ha lätt för att prioritera bland arbetsuppgifter och ska ha en god organisationsförmåga. Slutligen ska den sökande vara detaljorienterad och ha ett professionellt förhållningssätt.

Önskvärt/meriterande
Erfarenhet av forskning om fysisk aktivitet, cancer och diabetes är meriterande. Erfarenhet av statistiska analyser av longitudinella data och/eller mediationsanalys anses också meriterande, såväl som erfarenhet av arbete i olika nationella och internationella miljöer. Vidare är förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning i epidemiologi också meriterande. Erfarenhet av handledning på forskarnivå samt handledning och examination av examensarbeten på avancerad nivå kommer också att beaktas.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir, higran.saghir@surgsci.uu.se och personalsamordnare Karin Johansson, karin.johansson@surgsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 januari 2022, UFV-PA 2022/12.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/12
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-01-10
Sista ansökningsdag 2022-01-27
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb