Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid avdelningen för systemteknik utvecklar vi både teori och konkreta verktyg för inlärning, resonerande och agerande baserat på data. Ett övergripande mål är att förbättra både människors och maskiners förståelse av komplexiteten i den verkliga världen. En viktig del i vår forskning är probabilistiska modeller som gör att vi systematiskt kan representera och hantera den osäkerhet som finns i alla data. Data och inlärningsalgoritmer är även de viktiga beståndsdelar i vår forskning. Det är fortfarande en stor utmaning att utveckla effektiva och exakta inlärningsalgoritmer som kan hantera högdimensionella modeller, datarika applikationer, komplexa modellstrukturer och olika datakällor som uppstår i många av de dataanalysproblem som vi för närvarande står inför.

Vid avdelningen har vi ett brett nätverk av starka internationella samarbeten runt om i världen, till exempel vid University of Cambridge, University of Oxford, University of British Columbia, University of Sydney, University of Newcastle och Aalto University. Det finns även utmärkta möjligheter till samarbeten med ledande forskningsgrupper i Sverige och Europa genom våra anknytningar till WASP (https://wasp-sweden.org/) och ELLIS society (https://ellis.eu/).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter  
Vi erbjuder en 2-årig postdoktorstjänst med finansiering från Kjell and Märta Beijer stiftelsen och Tandem Forest Values programmet vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Tjänsten inkluderar utveckling av teori och algoritmer som bygger på djupinlärning för tomografisk bildrekonstruktion. Det sistnämnda syftar på att rekonstruera inre strukturen av ett objekt från brusiga glest samplade tomografiska data. Ett specifikt mål är att utvidga energi-baserade modeller för djup probabilistisk regression till tomografisk bildrekonstruktion, exempelvis genom att inkludera en explicit fysikbaserad modell för att generera data från en bild. Arbetet kommer ledas av en tillämpning där man skall upptäcka inre defekter (sprickor, gren-knutar, metalliska objekt, osv) i trästockar utifrån glest samplade brusiga röntgenprojektioner. Tillämpningen är del av ett större internationellt samarbete som stöds av Finlands Akademi och inkluderar forskare från LUT-universitetet och Ålborgs universitet. Det övergripande målet med detta samarbete är att utveckla metoder för bildstyrd optimering av såglinjen för stockar i sågverk. Projektet knyter även an till ett nyligen inlett samarbete med avdelningen för träteknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Forskningen kommer bedrives vid institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet. Som postdoktor kommer du att dra nytta av den starka forskningsmiljön vid Uppsala universitet inom maskininlärning.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i matematik, signalbehandling, datalogi, eller beräkningsvetenskaper eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i matematik, signalbehandling, datalogi, eller beräkningsvetenskaper. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Sökande skall ha en stark bakgrund från maskininlärning eller signalbehandling med erfarenhet från mjukvaruutveckling inom beräkningsvetenskap eller maskininlärning baserat på Python och/eller C/C++. Slutligen skall sökande vara motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med övriga projektmedlemmar.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet inom tomografisk bildrekonstruktion är önskvärt. Publikationer vid ledande konferenser inom maskininlärning är en betydande fördel. Som person är du kreativ, noggrann och har ett strukturerat angreppssätt. Vid urval bland de sökande bedöms förmågan att självständigt driva sitt arbete framåt, att samarbeta med andra, att ha ett professionellt förhållningssätt samt att analysera och arbeta med komplexa problem. Efter behörighetskraven kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse men helst inte senare än 31 mars 2022. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan: Ansökan ska innehålla:

  1. En meritförteckning (CV),
  2. Kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska),
  3. Publikationslista,
  4. Upp till fem utvalda publikationer i elektronisk form.
  5. Beskrivning av din nuvarande och tidigare forskning (max 1 sida) och förslag på framtida forskning (max 1 sida),
  6. Kontaktinformation till två referenser,
  7. Ett personligt brev där du kort motiverar varför du söker denna tjänst samt ange tidigast möjliga anställningsdatum (max 1 sida).

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ozan Öktem (tel: 0733-52 2185, e-post: ozan.oktem@it.uu.se) eller Professor Thomas Schön (tel: 018-471 2594, e-post: thomas.schon@it.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2022, UFV-PA 2021/5142.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast men senast 31 mars 2022
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/5142
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-01-10
Sista ansökningsdag 2022-02-04
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb