Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - BMC är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen bedrivs huvudsakligen forskning och utbildning inom biokemi, organisk kemi och analytisk kemi. Institutionen drar nytta av närheten till andra discipliner och arbetar nära forskare inom biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap.

Forskningen inom biokemi är fokuserad kring frågeställningar rörande katalys, molekylär igenkänning och komplexa molekylära systems struktur och dynamik, samt samband mellan förekomst av kemiska substanser och biomolekyler vid olika sjukdomstillstånd. Det inkluderar även design och syntes av små organiska molekyler och biologiska makromolekyler. Metod- och teknikutveckling är en styrka och utveckling av nya biokemiska, analytiska och biofysiska metoder samlar avancerad forskning inom biologiska system och dess reglering samt hur sjukdomar kan diagnostiseras och behandlas. Forskare med specialistkompetens inom biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom SciLifeLab, delar av en nationell infrastruktur för forskning inom livsvetenskap. 

Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens. Uppsala universitet har även ett välutvecklat innovationskontor som ger stöd för kommersialisering och samverkan. Läs mer om oss här.

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Utbildningarna präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Tillsammans med våra kollegor vid institutionen för kemi-Ångström ansvarar vi för Uppsala universitets kandidatprogram och masterprogram i kemi samt, i samarbete med farmaceutisk fakultet, Uppsala universitets civilingenjörsprogram i kemiteknik. Vi bidrar även medkurser och kursmoment vid andra utbildningsprogram inom och utom fakulteten. Läs mer här.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Vi söker en forskare i biokemi.

Forskningen kommer att utföras i ett projekt som syftar till att utveckla nya terapeutiska strategier baserade på upptäckten av ZC3 - ett stressinducerat protein som krävs för effektiv virustillväxt. Det finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och genomförs i ett team bestående av flera forskargrupper med kompletterande kompetens inom Uppsala universitet. Proteinet av intresse är ett nukleärt RNA-bindande zinkfingerprotein som är involverat i export av mRNA. Det specifika målet för vår forskargrupp är att utveckla och utvärdera ZC3-funktionsmodulatorer och deras terapeutiska potential för behandling av virusinfektioner och cancer.

Arbetsuppgifter                                                                                                                  
Arbete kommer ske inom ett projekt som kräver rekombinant produktion av ZC3 i en form som är lämplig för biokemiska och biofysikaliska studier. Det kommer fokusera på strukturbestämning och studier av interaktioner mellan proteinet och andra biomolekyler och organiska föreningar, inkluderande screening av substansbibliotek. Arbetet kommer utföras med hjälp av olika typer av molekylärbiologiska, biokemiska och biofysikaliska metoder, särskilt biosensoranalyser och röntgenkristallografi .

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i biokemi eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i biokemi.

För att vara relevant måste sökande ha en dokumenterad och bred kompetens inom grundläggande biokemisk metodik, särskilt proteinkemi. De behöver behärska molekylärbiologiskt arbete och ha en mycket god förmåga att använda bakterier och insektsceller för att producera proteiner i olika form, lämpliga för biokemiskt arbete.  De ska även ha erfarenhet av produktion av proteiner i humana celler och i jäst eller svamp. Sökande ska kunna rena fram rekombinant producerade proteiner till en mycket hög renhetsgrad och i stabil form, även av proteiner med ostrukturerade regioner. Sökanden måste behärska röntgenkristallografi, biosensoranalyser och andra avancerade biokemiska, analytiska och biofysikaliska metoder för karakterisering av proteiner och deras interaktioner med andra proteiner och små organiska molekyler. Erfarenhet av arbete i läkemedelsutvecklingsprojekt är meriterande och en god förståelse av läkemedelsutveckling krävs. 

Vi betonar vikten av personlig lämplighet för denna position. Du måste vara mycket motiverad för att utföra arbetet i projektet och kan arbeta självständigt. Du ska samtidigt ha en mycket god samarbetsförmåga eftersom projektet förutsätter att du kan samarbeta med forskare i andra forskargrupper, institutioner och universitet. Du måste vara mycket organiserad och systematisk i ditt labbarbete, liksom tillförlitlig och disciplinerad så att laboratorier och instrument hålls rena och i gott skick. Du kommer förväntas bidra till projektledning på alla nivåer och ha de färdigheter som krävs för att arbetsmiljön ska vara god. Vi förväntar att du är skicklig i på att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska för att kunna interagera och kommunicera effektivt med medarbetare och publicera internationellt.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av biokemiska studier av zinc finger proteiner och proteiner med strukturellt oordnade regioner är meriterande för detta projekt.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-05-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Helena Danielson, professor, helena.danielson@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26 januari 2022, UFV-PA 2021/5137.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/5137
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-01-12
Sista ansökningsdag 2022-01-26
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb