Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 125 anställda samt ett flertal gästforskare. Institutionen har tio forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
PROTACs är en ny och mycket lovande typ av läkemedel som binder till och degraderar specifika intracellulära signalproteiner genom att aktivera kroppens egna selektiva nedbrytningssystem. Tekniken gör att nya målproteiner kan nås med hög specificitet samtidigt som resistensutveckling undviks vid cancerbehandling. Hos läkemedelsindustrin finns det i nuläget ett starkt intresse av att utveckla denna terapeutiska strategi för ett flertal indikationer. Dock så antyder PROTACs molekylära egenskaper och in vitro cellpermeabilitetsdata ofta att de kommer ha låg oral absorption och biotillgänglighet, vilket inte alltid avspeglas in vivo, där rapporter tyder på att absorption och disposition är mer omfattande.  För att möjliggöra en effektiv forskning och utveckling av denna substansgrupp är det därför av yttersta vikt att förstå sambandet mellan absorption och disposition in vitro gentemot in vivo.

Doktoranden kommer att utvärdera och utveckla prediktiva in vitro modeller för att mäta den intestinala absorptionen och dispositionen av PROTACs. Detta innefattar studier av alla relevanta biofarmaceutiska parametrar, såsom löslighet, membranpermeabilitet, huvudsakliga upptags- och utsöndrings-vägar, metabolism, nedbrytning och bindning. Resultaten från in vitro studierna kommer valideras i heldjur, såsom råtta, mus och gris. Utöver detta kommer mekanismen och effekten av nya nano-formuleringar på absorptionen av PROTACS utvärderas i djur. Arbetet kommer utföras av doktoranden i sammarbete med ett flertal forskargrupper på BMC, Uppsala Universitet och med AbbVie pharmaceuticals, Chicago, US.

Kvalifikationskrav
Lämplig bakgrund är grundexamen inom farmaci, läkemedelsutveckling eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i analytisk kemi och biofarmaci varav minst 60 hp på avancerad nivå i för forskarutbildningen relevant ämne

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. Entusiasm, driv och förmåga till självständigt arbete, samt samarbetsförmåga och intresse för forskning inom läkemedelsutveckling, är starkt meriterande. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Den sökande bör ha erfarenhet av att jobba med in vitro absorption- och metabolism-modeller, djurförsök, bioanalys och vetenskapligt skrivande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen som doktorand. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: forskare David Dahlgren, e-post David.Dahlgren@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2022, UFV-PA 2021/5034.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/5034
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-23
Sista ansökningsdag 2022-01-20

Tillbaka till lediga jobb