Uppsala universitet, CIRCUS

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet har en bred verksamhet med kvalificerad utbildning och forskning vid 39 institutioner/enheter vid sex fakulteter. Inom området arbetar ca 2 000 lärare och forskare. Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet utmärks av ämnesmässigt djup och excellens, liksom av bredd och mångfald. För att utveckla och stödja vetenskapliga samarbeten och problemdriven forskning över institutions-, fakultets- och områdesgränser har Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap inrättat ett centrum, Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus). Verksamheten startade 2019 och planeras i ett första skede för en femårsperiod. Verksamheten bedrivs i egna lokaler och erbjuder kvalificerat stöd och en miljö för tvärgående och tematisk forskning, kortare forskningsvistelser, konferenser och seminarier. Den ger genom utlysningar i konkurrens bland områdets forskare stöd till nätverk, forskningsinitiering, workshops och andra liknande aktiviteter som genomförs i miljön. Circus är även en väl synlig plattform för att profilera tvärgående kultur- och samhällsforskning av hög relevans utanför akademin. Verksamheten leds av Circus föreståndare och består idag av en föreståndare, en administratör, en projektsamordnare samt flera spetskompetenser som är knutna till Circus på olika deltider. Vi behöver nu stärka upp vår stab och söker därför ytterligare en projektsamordnare för anställning under två år.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Som projektsamordnare är det av viktig att bidra till att utveckla verksamheten. Detta inbegriper att aktivt samarbeta med och understödja föreståndaren i utformningen och genomförandet av aktiviteter som stimulerarar tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten inom Uppsala universitet. Bland arbetsuppgifterna hör därför att medverka i planering, genomförande och utvärdering av workshops, seminarieserier och symposier. En central arbetsuppgift är också att delta i det löpande arbetet med att utveckla kommunikationen om verksamheten på olika sätt, inom Uppsala universitet och externt. Projektsamordnaren ska tillsammans med Circus föreståndare samt befintlig projektsamordnare utgöra verksamhetens nav.

Kvalifikationskrav
Projektsamordnaren ska vara en disputerad forskare i ett ämne representerat inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Erfarenhet av att delta i tvär- eller mångvetenskapliga forskningsprojekt och erfarenhet av att samarbeta med forskare från olika discipliner krävs. Kvalificerad forskningskommunikation för olika målgrupper och i olika kanaler, såsom websidor, nyhetsbrev och trycksaker, är en central del av arbetet. Mycket goda färdigheter i muntlig och skriftlig forskningskommunikation på engelska och svenska är därför ett krav, liksom en god känsla för grafisk formgivning.

Den vi söker ska ha uppvisat god administrativ skicklighet samt ha överblick över och intresse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning utöver den egna forskningsinriktningen och ett engagemang för vetenskapligt utvecklingsarbete. Personen vi söker är självgående, samarbetsinriktad, strukturerad och har god kommunikationsförmåga. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
För denna anställning är det meriterande om den vi söker kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av:

 • att arbeta med kommunikation om vetenskaplig verksamhet och forskningsresultat riktad till olika målgrupper.
 • forskningsadministrativt arbete, såsom planering, administration och uppföljning av forskningsprojekt och workshops.
 • arbete i flerdisciplinära eller integrativa forskningsmiljöer.
 • förtroendeuppdrag inom akademin, såsom att studierektor, programansvar, sakkunnig, styrelseuppdrag samt.
 • språkliga kompetenser i ytterligare väsentliga språk för vetenskaplig kommunikation.

Vid rekryteringen kommer vikt att läggas vid personliga egenskaper samt den sociala och kommunikativa förmåga som fordras för att utföra arbetsuppgifterna väl. Vidare kommer universitetet främst att beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innefatta följande:

 • ett kortfattat ansökningsbrev om hur den sökande ser på den aktuella anställningen
 • kortfattad redogörelse för verksamhet av relevans för den aktuella anställningen (CV).
 • 3-5 st olika arbetsprover. Dessa ska innehålla egenförfattade texter riktade till olika målgrupper. Det kan t.ex. vara artiklar, nyhetsbrev, websida etc. Minst en text ska vara på svenska och minst två engelska. Arbetsproverna ska också inkludera något som visar kandidatens känsla för god grafisk formgivning.

Ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Claes-Fredrik Helgesson, föreståndare och vetenskaplig ledare för Circus (claes-fredrik.helgesson@circus.uu.se) tel. 018-471 3887.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2022, UFV-PA 2021/5031.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-04-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/5031
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-17
Sista ansökningsdag 2022-01-21

Tillbaka till lediga jobb