Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Diabetes är ett av världens stora hälsoproblem. Dess följder har stor inverkan på patienternas livskvalitet och mer forskning kring diabetes behövs. Därför grundades Uppsala diabetescentrum (UDC), ett tvärvetenskapligt diabetesforskningscentrum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), för samordning och fokusering av universitetens breda kompetens med syfte att förstå, förebygga och behandla diabetes. Vi vill inspirera till samarbete och samverkan mellan alla relevanta aktörer inom akademi, sjukvård, näringsliv och samhälle. För en bättre hälsa och ett gott liv med diabetes - https://uu.se/forskning/udc/

Projektbeskrivning - Hjärnans roll vid utveckling av typ 2-diabetes
Denna doktorandtjänst är en del i ett nätverk för forskarutbildning och vetenskapligt samarbete inom UDC. Den är placerad vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper vid Uppsala universitet men innefattar också samarbete med andra institutioner samt SLU.

Typ 2-diabetes är ett ökande folkhälsoproblem över hela världen. Sjukdomen karaktäriseras av rubbad betacellsfunktion i kombination med insulinresistens. Det är välkänt att fetma spelar en viktig roll i utveckling av insulinresistens, typ 2-diabetes och det metabola syndromet. Vi studerar samspelet mellan olika organ, framförallt hjärnan, fettväven, bukspottkörteln och tarmen, vid fetma och typ 2-diabetes. Det huvudsakliga målet för denna del av forskningsprogrammet är att identifiera nya mekanismer i hjärnans reglering av kroppens energi- och glukos-balans och de störningar där som kan bidra till insulinresistens och typ-2 diabetes. Framförallt belyses hjärnans kommunikation med andra  organ, via t ex neuroendokrina system och autonoma nervsystemet. Ett långsiktigt mål är att finna nya koncept för prevention och behandling av diabetes. Vi använder oss av flera olika angreppssätt:

  • Avbildning av hjärnans funktioner (neuroimaging); PET, funktionell och morfologisk MR, cerebralt blodflöde
  • Psykometri; frågeformulär/test avseende psykosocial stress, depressivitet/ångest, kognitiva funktioner
  • Autonoma nervsystemets sympatiska och parasympatiska aktivitet
  • Metabol och hormonell reglering; clamp-teknik, belastnings-tester
  • Djurexperimentella studier av neurotransmittorer och neuropeptider

Vi utför också funktionella analyser av hjärnans signalering, via nerver och hormoner till målvävnader, t ex fettväv, med avseende  på bl.a. förändringar i deras glukos- och fettmetabolism, insulinkänslighet, celldifferentiering och reglering av gener som har betydelse för typ 2-diabetes och fetma.

Kvalifikationer
Avslutad universitetsutbildning motsvarande 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå, motsvarande master i relevant område (biokemi, medicinsk eller farmaceutisk vetenskap eller näraliggande områden). Sökande bör ha erfarenhet av translationell forskning gärna innefattande ovan nämnda metoder samt av studier av metabol reglering. Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, självständighet och ansvarstagande samt god förmåga till kommunikation, samarbete och organisation. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Ansökan ska innehålla ett kort personligt brev, CV med beskrivning av vetenskapliga kvalifikationer och ev publikationer, relevanta examensbevis samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 april 2022, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Susanne Hetty, susanne.hetty@medsci.uu.se eller Jan Eriksson, jan.eriksson@medsci.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2022, UFV-PA 2021/5006.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-04-01
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/5006
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-15
Sista ansökningsdag 2022-01-18

Tillbaka till lediga jobb