Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Ekonomikum i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Vid institutionen studeras olika aspekter av digitaliseringens förutsättningar, möjligheter och konsekvenser i relation till individer, organisationer och samhällsinstitutioner. För mer information, se institutionens hemsida (www.im.uu.se).

Doktorandtjänsten är placerad i enheten för människa–datorinteraktion och i projektet ABC för meningsfulla möten. Projektet syftar till att skapa kunskap om hur fysiska mötesplatser bättre kan utformas och nyttjas för att minska ensamhet och utanförskap, samt öka social interaktion och stärka upplevelsen av gemenskap och tillhörighet. Doktoranden kommer att jobba med designforskning för att utveckla, studera, samskapa och kommunicera projektets värden, såväl fysiskt som digitalt och i hybridlösningar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Doktorandutbildning består av framgångsrikt genomförande av en mängd doktorandkurser samt av ett kvalificerat forskningsprojekt som ska avrapporteras skriftligen i form av en doktorsavhandling och försvaras muntligen vid en offentlig disputation, vilket utgör grunden för en filosofie doktor examen i människa-datorinteraktion vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Doktoranden kommer att handledas av två seniora forskare. En allmän specifikation av doktorandutbildningen kan hämtas på: http://www.samfak.uu.se/.

Kvalifikationskrav
Vi söker en motiverad person med genuint intresse för designinterventioner, social hållbarhet och offentlig miljö. Följande är det formella kravet för en framgångsrik ansökan: du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands. En lämplig bakgrund är en magisterexamen i människa-datorinteraktion eller i annan relevant samhällsvetenskaplig disciplin.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 1. högskolekurser i människa-datorinteraktion (i det fall masterexamen är i ett annat ämne);
 2. erfarenhet av forskningsprocessen, inklusive skrivande av vetenskapliga artiklar och dess presentation vid konferenser och publicering i vetenskapliga tidskrifter;
 3. erfarenhet av kvalitativa och designforskningsmetoder; (iv) arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn; (v) svenska språkkunskaper; (vi); påvisbar kunskap om sociala värden i samhällen och städer, utformning av publika miljöer samt intersektionella angreppssätt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Erforderliga ansökningsdokument:

 1. En C.V.
 2. Motivationsbrev som anger varför den sökande vill genomgå den aktuella forskarutbildningen (max 1 A4 sida)
 3. Förslag till ett forskningsprojekt som fokuserar på den häri angivna tjänstens kunskapsområde (max 1 A4 sida)
 4. Vidimerade kopior av akademiska examina
 5. Kopior på vetenskapliga artiklar som den sökande har (sam-) författat (om tillämpbart)
 6. Vidimerade intyg för arbetslivserfarenhet (om tillämpbart)

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska.) är ett krav. Det går att visa att språkkraven uppfylls genom TOEFL/IELTS/Tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-02-01 förhandlingsbart, dock senast Mars 1, 2022. Placeringsort: Uppsala. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Jon Back, e-post: jon.back@im.uu.se, projektansvarig.

Lina Eklund, e-post: lina.eklund@im.uu.se, avdelningsföreståndare

Annika Waern, e-post: Annika.waern@im.uu.se, ämnesprofessor

Välkommen med din ansökan senast den 17 januari 2022, UFV-PA 2021/5010.

Överväger du att flytta till Sverige för att arbeta vid Uppsala universitet? I så fall hittar du mycket information om att arbeta och bo i Sverige på www.uu.se/joinus. Du är också välkommen att kontakta International Faculty and Staff Services på ifss@uadm.uu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2021/5010
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-16
Sista ansökningsdag 2022-01-17

Tillbaka till lediga jobb