Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Institutionen för kemi – BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Drygt 100 personer, varav ca 45 doktorander, arbetar vid institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier. Den internationella miljön och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten ger forskarstuderande vid institutionen möjlighet att medverka i relevanta forskningsprojekt och förbereda sig för en internationell forskningskarriär.

Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi – BMC på vår hemsida

Jan Streuffs forskargrupp vid Institutionen för kemi - BMC utlyser en doktorandtjänst i kemi med inriktning mot organisk kemi.

Streuffs forskargrupp arbetar inom fälten homogen katalys och organisk syntes. Besök gärna Streuffs forskargrupps hemsida för mer information.

Projektet omfattar utveckling av övergångsmetall-katalyserade reduktiva kopplingar och nya asymmetriska transformationer. Doktoranden kommer att få aktivt engagera sig i alla aspekter av forskningen, uppgifterna kommer att innefatta syntes av reaktionsprekursorer och katalysatorer, reaktionsoptimering och tillämpning, analys och tolkning av resultaten, fullständig karakterisering av nya produkter, exakt dokumentation, samt som att rapportera resultaten regelbundet och planera framåt.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kompetenser. Mer information om behörighetskraven finns här

  • För att antas till forskarutbildning i kemi med inriktning mot organisk kemi krävs godkända kurser i kemi eller för kemi relevanta områden omfattande minst 90 hp, inklusive minst 40 hp organisk kemi på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt. Mer information om de ämnesspecifika kraven finns här
  • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att kunna tillgodogöra sig och utvecklas inom forskarutbildningen.

Det är viktigt för oss att hålla våra labb och instrument i gott skick. Därför måste du vara mycket
organiserad och systematisk i ditt arbete och redo att aktivt bidra till en trevlig och produktiv arbetsmiljö.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har en magisterexamen i organisk kemi eller motsvarande. Praktisk erfarenhet av NMR-spektroskopisk analys och från arbete under inert gasatmosfär samt en stark bakgrund inom syntetisk organisk kemi kommer att betraktas som meriterande. Erfarenhet från forskning (till exempel kandidat- och civilingenjörsuppsatsprojekt, akademiska praktikplatser samt  företagsforskning) kommer att ses som en stark merit. Förmågan till kritiskt och analytiskt tänkande är nödvändigheter och kommer därför att värderas vid urvalet av kandidater.

Doktorander engageras normalt för viss undervisning på grund- och avancerad nivå. Tidigare erfarenhet från undervisning/mentorskap, även från miljöer utanför skola/universitet, samt annan utåtriktad verksamhet kan därför vara meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska och ska innehålla följande dokument:

  1. Personligt brev
  2. CV 
  3. Vidimerade kopior av utbildningsbevis och kursbetyg.
  4. Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).
  5. Kopia på examensuppsats, eventuella publikationer eller andra handlingar du vill åberopa.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Mer information om forskarutbildningen finns här. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jan Streuff, jan.streuff@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/5002.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/5002
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-16
Sista ansökningsdag 2022-01-31

Tillbaka till lediga jobb