Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet och omfattar vistelser i Tanzania. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (https://www.u-care.uu.se/). Inom U-CARE är vi experter på att tillsammans med de forskningen berör utveckla, testa och utvärdera psykologiska e-hälsa interventioner för människor med kroppslig sjukdom och deras anhöriga. Vi har ett flertal internationella samarbeten och vår breda kompetens inom vetenskaplig metod uppmärksammades i den senaste utvärderingen av forskning vid Uppsala universitet. Vi har utvecklat en internetbaserad forsknings- och behandlingsplattform, U-CARE-portalen (Portalen), för att leverera internetadministrerade interventioner (t.ex. psykologiskt stöd och behandling) och stödja forskningsprocedurer såsom informerat samtycke, randomisering och insamling av data. Ett flertal ’feasibility’ studier, pilot studier och kontrollerade studier med ansvariga forskare inom U-CARE samt andra forskargrupper genomförs på Portalen.

Cancer är en av de främsta anledningarna till att barn dör. I höginkomstländer som Sverige överlever ca 80 % av de barn som insjuknar i cancer. I lågresursländer som t.ex. Tanzania överlever endast ca 20 % av dessa barn. Att närstående till cancerdrabbade barn i Tanzania saknar information om barnets sjukdom och behandling samt emotionellt stöd kan vara en av orsakerna till att de inte följer rekommendationer från hälso- och sjukvårdspersonal om barnets behandling och vård vilket kan leda till att vissa barn i Tanzania inte överlever sin cancersjukdom. Vårt mål med projektet GuardiansCan är att närstående till barn som nyligen avslutat en behandling mot leukemi vid sjukhuset Muhimbili National Hospital (MNH) i Dar es Salaam, Tanzania, ska få den information och det emotionella stöd de önskar. Vår förhoppning är att om de får denna information och detta stöd följer de i större utsträckning rekommendationer från hälso- och sjukvårdspersonal om barnets behandling och vård. Vi hoppas också att de kommer att må bättre psykiskt om de får den information och det emotionella stöd de önskar. Projektet omfattar tre studier. Vi ska först undersöka vilken information och vilket emotionellt stöd närstående - kvinnor såväl som män och de som kan läsa och skriva såväl som de som inte kan läsa och skriva - till barn som nyligen avslutat en behandling mot leukemi önskar (Studie 1). Därefter ska vi tillsammans med närstående, hälso- och sjukvårdspersonal och experter på mobil teknologi utveckla ett stöd som ska ges via mobiltelefoner (Studie 2). Därefter ska vi undersöka om närstående önskar använda stödet och om det tycks hjälpa dem att följa rekommendationer från hälso- och sjukvårdspersonal om barnets behandling och vård efter avslutad behandling vid MNH och om de upplever att de mår bättre psykiskt när de använder stödet (Studie 3).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

 • ansvara för att planera, starta och genomföra studier och tillse att tidsplanen följs med hög kvalitet och inom budget
 • ansvara för att utveckla relevanta dokument såsom studieprotokoll, studieplaner, ansökningar om etikprövningar, informations- och samtyckes material och tillse att dessa hanteras och lagras i enlighet med lagstiftning och etiska föreskrifter
 • monitorera rekrytering och retention samt följsamhet till studieprotokoll och att data insamlas, hanteras, lagras och analyseras i enlighet med lagstiftning och etiska föreskrifter samt på så vis att största möjliga vetenskapliga kvalitet uppnås
 • samarbeta med forskare och systemutvecklare i vår forskargrupp och forskare, hälso- och sjukvårdspersonal samt vårdnadshavare till barn som behandlas för cancer under vistelser i Tanzania
 • bidra till vår forskargrupps verksamhet t.ex. vad gäller att utveckla och förbättra forskningsprocedurer
 • andra arbetsuppgifter kan tillkomma

Kvalifikationskrav
Den person vi söker ska ha en mastersutbildning inom hälsovetenskap eller näraliggande område, dokumenterad erfarenhet inom nedan nämnda arbetsuppgifter, kunskap på avancerad nivå om klinisk forskning inklusive för projektet relevanta metoder såsom ’feasibility’ studier, fokusgrupp diskussioner, ’participatory action research’, och att involvera de forskningen berör i hela forskningsprocessen, samt utmärkt förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på det engelska språket.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • forskarutbildning inom hälsovetenskap eller näraliggande område
 • erfarenhet av att självständigt planera, starta, genomföra och rapportera resultat från kliniska studier, idealt i Östafrika
 • erfarenhet av att leda projekt på distans
 • erfarenhet av att arbeta med kliniska forskningsorganisationer
 • erfarenhet av e-hälso forskning
 • utmärkt förmåga att kommunicera, organisera, lösa problem och se detaljer
 • utmärkt förmåga att sköta ett flertal uppgifter parallellt och att emellanåt handskas med hög arbetsbelastning
 • starkt intresse för forskning
 • stark motivation att genomföra uppgifter till högsta möjliga kvalitet
 • utmärkt förmåga att kommunicera på det svenska språket

Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla följande:

 • ditt Curriculum Vitae
 • kopior av dina betyg
 • din avhandling
 • personligt brev (max två sidor)
 • fullständig publikationslista, inklusive URL/DOI för respektive publikation
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 2 år. Omfattningen är 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskargruppsledare, ansvarig forskare, professor Louise von Essen, louise-von.essen@kbh.uu.se, 070 425 07 14.

Välkommen med din ansökan senast den 21 Januari 2022, UFV-PA 2021/4986.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-03-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4986
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-16
Sista ansökningsdag 2022-01-21

Tillbaka till lediga jobb