Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Institutionen för Organismbiologi bedriver forskning och undervisning på organismers evolution, utveckling och funktion. För ytterligare information se www.iob.uu.se

Programmet för Evolutionär organismbiologi söker en doktorand, under Zivile Zigaite som huvudhandledare. Doktorandprojektet utgör en del av ERC Advanced Grant project ERC-2020-ADG 101019613 "Tetrapod Origin". Zivile Zigaite finansieras av detta anslag. Projektledaren, Per Ahlberg, kommer att vara bihandledare.  

Projektbeskrivning
Doktorandens roll är att utföra geokemiska analyser på ben och tänder av fossila tetrapoder och andra ryggradsdjur från devonperioden. Syftet är att samla data om livsmiljö och paleobiologi från dessa hårdvävnaders syreisotoper (δ18O) och innehåll av sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE). Vi är framförallt intresserade i om djuret levde i sötvatten eller marina miljöer, men också andra miljövariabler som temperatur och fossilens bevarandemiljö.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat preparation av material för analys, till exempel att göra snitt genom fossilen och montera dessa, och genomförande av själva analyserna. Exempel på de analytiska tekniker som kommer att användas är secondary ion mass-spectrometry och inductively coupled plasma mass-spectrometry. Dessa analyser utförs vid olika faciliteter, till exempel NordSIM och Vegacenter vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm och Time-of-Flight SIMS-faciliteten vid Regional Platform of Surface Analyses RPSA, Nord-Pas-de-Calais, Frankrike. Doktoranden kan komma att tillbringa längre perioder vid RPSA. Resultaten och slutsatserna från analyserna kommer att bidraga till ERC-projektets övergripande syntetiserande mål, nämligen att förstå tetrapodernas (landryggradsdjurens) uppkomst som ett evolutionärt och ekologiskt fenomen. Förutom att presentera sitt eget arbete i primärpublikationer kommer doktoranden även att inbjudas medverka i den syntetiserande processen och vara medförfattare till de artiklar som den genererar.

Kvalifikationskrav
Magister- eller masterexamen, om 240 högskolepoäng (hp) vara minst 60 hp på avancerad nivå inom relevant ämne. Kandidaten måste ha personlig praktisk erfarenhet av geokemisk analys av fossila ryggradsdjur med användning av high-resolution in-situ secondary ion mass-spectrometry (SIMS)-teknik, särskilt δ18O analys. Grundläggande kunskap om REE och spårämnesanalys. Kandidaten måste tala och skriva engelska flytande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av laser ablasion inductively coupled plasma mass-spectrometry (LA-ICPMS) är önskvärd. Grundläggande kunskaper i franska är ett plus. Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställningen
Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.  

Ansökningsförförande
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, kopior av examensbevis och betyg, 3) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 4) relevanta publikationer(inklusive masteruppsatsen) Ansökan bör vara skriven på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Zivile Zigaite, Zivile.zigaite@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2022, UFV-PA 2021/4929.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20221-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4929
Kontakt
  • Per Ahlberg, 0184710000
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-01-01
Sista ansökningsdag 2022-02-01
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb