Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 85 anställda och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära tillsammans i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på www.ilk.uu.se.

Forskargruppen Translationell avbildning med PET söker en starkt motiverad doktorand inom diabetesforskning och PET avbildning, för att arbeta i en vetenskapligt ledande miljö med forskare med mångsidig och internationell bakgrund.

Forskargruppen Translationell avbildning med PET verkar för att förbättra sjukvården genom utveckling av nya tekniker inom molekylär avbildning för förbättrad diagnos och behandling av sjukdomar. Forskargruppen är associerad vid Science for Life Laboratory och del av Institutionen för läkemedelskemi. Forskargruppen Translationell avbildning med PET består i nuläget av 10 forskare inkluderat radiokemister, biologer och ingenjörer.

Diabetes är ett av världens stora hälsoproblem. Dess följder har stor inverkan på patienternas livskvalitet och mer forskning kring diabetes behövs. Därför grundades Uppsala diabetescentrum, ett tvärvetenskapligt diabetesforskningscentrum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, för samordning och fokusering av universitetens breda kompetens med syfte att förstå, förebygga och behandla diabetes. Vi vill inspirera till samarbete och samverkan mellan alla relevanta aktörer inom akademi, sjukvård, näringsliv och samhälle. För en bättre hälsa och ett gott liv med diabetes - https://uu.se/forskning/udc/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Projektbeskrivning
Incretin-receptorerna, GLP1R och GIPR, samt Glukagon receptorn, är viktiga mål för framtidens läkemedel för behandling av diabetes. Detta projekt avser att använda nya PET avbildningsmetodiker för att studera incretin-receptorerna, och nya läkemedel som binder till dessa, i kroppens olika vävnader in vivo. Doktoranden kommer att samarbeta med en grupp radiokemister, biologer, ingenjörer och läkare. Intresse av in vivo studier är nödvändigt. Projektet kommer utföras inom ramen för Uppsala diabetescentrums forskarskola.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojektet och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, som t.ex. underhåll av lab, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav

 • Vi söker en starkt motiverad student för en doktorandtjänst. Vi emotser ansökan från studenter som har, eller är i slutskedet av, en mastersexamen från kemi-, apotekar-, biomedicinar-, civilingenjör-, naturvetar-, läkarprogrammet eller motsvarande.
 • Självgående och goda tidshanterings- och planeringsfärdigheter
 • God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska
 • God presentations- och kommunikationsförmåga
 • Erfarenhet av laborativt arbete är meriterande.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • Engelska-kunskaper motsvarande svenska gymnasiekursen Engelska 6, dokumenterat genom t.ex. gymnasiebetyg, IELTS eller TOEFL (https://www.universityadmissions.se/en/entry-requirements/english-language-requirements).

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla:

 1. personligt brev, inklusive motivering att genomgå doktorandutbildningen (max. 1 sida)
 2. CV
 3. kopia på examensarbete (eller ett utkast till det), kopior av examensbevis och certifikat (inklusive lista över kurser och betyg), dokument som styrker kunskaper i engelska, samt andra ev. relevanta dokument
 4. Om tillgängligt, kontaktinformation (e-post och telefonnummer) till referenspersoner eller rekommendationsbrev.

Urvalsprocessen
Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde senast 2022-03-01. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Olof Eriksson (olof.eriksson@ilk.uu.se) samt prefekt och professor Anders Karlén (anders.karlen@ilk.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2022, UFV-PA 2021/4957.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Senast 2022-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4957
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-01-28

Tillbaka till lediga jobb