Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i evolutionär genetik till programmet för Evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC: http://www.ebc.uu.se) är en av världens främsta institutioner för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Observera att vi utlyser två doktorandtjänster vid programmet för Evolutionsbiologi. I denna annons söker vi en doktorand som ska arbeta med Y-kromosom evolution och i den andra annonsen en doktorand som ska arbeta med jämförande genomik av fenotypisk plasticitet.

Projektbeskrivning/arbetsuppgifter: Detta projekt kommer att undersöka Y-kromosom evolution inom den konceptuella ramen för sexuell antagonism och kommer att involvera långsiktiga experimentella evolutionsmetoder såväl som fylogenetisk och jämförande transkriptomisk analys för att undersöka ursprung, underhåll och funktion av genetisk variation av Y-kromosom. Projektet använder skalbaggen Callosobruchus maculatus där vi nyligen har upptäckt ovanligt hög Y-kromosom variation som är viktig för fitness hos hanor, och har isolerat olika Y-haplotyper till en gemensam genetisk bakgrund. Med hjälp av experimentell evolution är syftet att testa om negativt frekvensberoende selektion verkar på olika Y-haplotyper genom att variera sexuellt selektion och resurskonkurrens scenarier. RNA-sekvensering kommer att användas för att undersöka om epistasis i Y-länkad regulatorisk variation påverkar genuttryck. Projektet kommer också att undersöka frekvensen av olika Y-haplotyper i naturliga populationerna av C. maculatus och undersöka deras evolution över olika skalbaggsarter med hjälp av fylogenetisk analys. Forskarutbildningen inkluderar både forskning, kurser och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutionsbiologi eller inom annat område som är relevant för tjänsten som exempelvis cell och molekylärbiologi eller utvecklingsbiologi. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Kandidaten bör vara motiverad och entusiastisk och ha god förståelse för evolutionsbiologi, speciellt inom evolutionär genetik. Erfarenhet med laboratorieexperiment, vanliga molekylära metoder (DNA/RNA extraktioner, PCR), bioinformatisk analys av genetiska data samt programmering är meriterande.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Anställningens omfattning: 100%.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-04-01 eller enligt överenskommelse

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Assistant professor (forskarassistent), Elina Immonen, elina.immonen@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari, UFV-PA 2022/4925.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4925
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb