Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i evolutionär genetik till programmet för Evolutionsbiologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC: http://www.ebc.uu.se) är en av världens främsta institutioner för forskning och undervisning inom evolutionsbiologi. Forskargruppen är del av programmet i evolutionsbiologi där flera aspekter av genetik och evolution studeras. Miljön är mycket inspirerande med en stor andel internationella doktorander, postdocs och seniora forskare och det finns mycket goda möjligheter för interaktion med kollegor som studerar liknande frågor. Gruppen har stort utbyte med Science for Life Laboratory (https://www.scilifelab.se/) där vi har tillgång till avancerad teknik för DNA och RNA sekvensering, storskalig dataanalys och bioinformatisk support.

Observera att vi utlyser två doktorandtjänster vid programmet för Evolutionsbiologi. I denna annons söker vi en doktorand som ska arbeta med jämförande genomik av fenotypisk plasticitet och i den andra annonsen en doktorand som ska arbeta med Y-kromosomevolution.

Projektbeskrivning/arbetsuppgifter: Fenotypisk plasticitet är en av de viktigaste mekanismerna som används av växter och djur för att anpassa sig till förändrade miljöförhållanden och därmed av stora evolutionära intressen. Detta projekt kommer att kombinera fältarbete, laboratorieexperiment och jämförande transkriptomiskt arbete och funktionella analyser (med RNAi) för att studera hur fotoperiod påverkar plasticiteten i vingpolyfenism hos olika arter av skräddare. Skräddare är en välkänd grupp av insekter som uppvisar vingpolymorfism både mellan arter och inom arter, och plasticiteten beror till stor del på variation i fotoperiod. Flera olika arter av skräddare kommer att studeras och nymfer födas upp i laboratoriet under olika fotoperioder för provtagning av transkriptomisk information, följt av RNA-sekvensanalyser för att identifiera differentiellt uttryckta gener. Genetiska korsningsexperiment såväl som artificiella selektionsexperiment kommer också att inrättas för att undersöka arvsmönster under olika miljöförhållanden. Funktionellt genetiskt arbete på differentiellt uttryckta gener av intresse kommer att utföras med hjälp av etablerade RNAi-protokoll utvecklade och optimerade för skräddare. Det övergripande målet med projektet är att identifiera det gen nätverk som är ansvarigt för vingpolyfenism och hur det interagerar med fotoperioden och hur detta har tillåtit plasticitet i vingutvecklingen att utvecklas i de olika arterna. Forskarutbildningen inkluderar både forskning, kurser och litteraturstudier.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutionsbiologi, cell och molekylärbiologi eller utvecklingsbiologi eller andra relevanta områden. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kandidaten bör vara motiverad och entusiastisk och ha god förståelse för evolutionsbiologi, speciellt inom populationsgenomik och/eller utvecklingsbiologi. Erfarenhet med bioinformatisk analys av genetiska data samt programmering är meriterande.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Anställningens omfattning: 100%.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-04-01 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla: 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats, 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor, Arild Husby, arild.husby@ebc.uu.se, telefonnummer 018-471 4120.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022, UFV-PA 2021/4908.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4908
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-20
Sista ansökningsdag 2022-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb