Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed upp till fyra  doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi. Institutionens avsikt är att anta sökande med utmärkta akademiska meriter, och som kan visa prov på sin förmåga att bedriva forskning inom något sociologiskt forskningsområde.

Institutionen utlyser ytterlige en doktorandplats i sociologi med inriktning mot bostads- och urbansociologi förlagd till Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet (www.ibf.uu.se). Den sökande som antas till den här tjänsten kommer att vara anställd av IBF och kommer att få genomföra sin forskarutbildning med hjälp av handledare från både IBF och Sociologiska institutionen. Observera att det måste uttryckligt anges i ansökan om sökande ansöker om doktorandtjänsten vid IBF.

Förutom avhandlingsarbetet ingår i doktorandutbildningen både obligatoriska och valfria kurser. Ytterligare information om doktorandstudierna finns på: http://www.soc.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Som doktorand har man även möjligheten att ingå i, och utveckla sin forskning inom, institutionens forskagrupper: https://soc.uu.se/forskning/forskargrupper/

Behörighetskrav och ansökningsförfarande: För att bli antagen till utbildningen på forskarnivå i sociologi krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande kunskaper.

Att genomgå forskarutbildningen är krävande och Sociologiska institutionen avser anta sökande som kan bidra till forskningen på institutionen. Antagningen till de utlysta tjänsterna sker i konkurrens och på basis av sökandes akademiska meriter.

För antagning krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga som behövs för att genomgå forskarutbildningen. Även personliga egenskaper som flexibilitet samt god kommunikation-, planering-, och samarbetsförmåga hos den sökande är önskvärda. Vid antagningen av doktorander kommer även Sociologiska institutionens befintliga handledningskompetens beaktas.

Ansökan ska innehålla:

 1. Ifylld blankett Ansökan om att antas till doktorandstudier
  http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
 2. En bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande
 3. En forskningsplan (se specificering nedan)
 4. Kopior av skriftligt material som den sökande vill åberopa
 5. Ett personligt brev i vilken den sökande anger sin motivering för att ansöka om den utlysta doktorandtjänsten
 6. Namn på två personer som institutionen kan kontakta för referensintagning rörande den sökandes akademiska kvalifikationer och personliga egenskaper. 

Forskningsplan: En kort (ca 2000 ord, exklusive referenser) forskningsplan om vad den sökande har för avsikt att undersöka inom ramen för avhandlingen ska bifogas. I forskningsplanen förväntas den sökande placera projektets forskningsuppgift i tidigare forskning samt även i ett teoretiskt sammanhang och kort presentera en lämplig metod för uppgiften. Sökande kommer, när de formella kraven är uppfyllda, att bedömas och rangordnas efter åberopat skriftligt material inklusive forskningsplanen. Syftet med forskningsplanen är inte bara att pröva den sökandes förmåga att strukturera en forskningsuppgift, sätta den i relation till sociologiska teorier och välja lämpliga metoder, syftet är också att få en vink om den sökandes forskningsintressen.

För mer information om forskningsplanen se:

https://soc.uu.se/digitalAssets/499/c_499166-l_1-k_appendix-2b-research-proposal-guidelines.pdf

Intervju med högst rankade sökande kan förekomma. Därför bör sökande vara tillgängliga för intervju, antingen genom möten på institutionen eller via Skype onsdag 30:e mars 2022. 

Lön: Den utvalda kandidaten kommer att erbjudas doktorandanställning under en period på fyra år. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Tillträde: 2022-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-08-31

Anställningens omfattning: 100 %

Ytterligare upplysningar om anställningen kan lämnas av:

Studierektor för forskarutbildningen, docent Reza Azarian, studierektorsoc-fu@soc.uu.se, eller prefekten, professor Hannah Bradby, prefekt-soc@uu.se. Information om doktorandplats med inriktning mot bostads- och urbansociologi ges av professor Miguel A. Martínez, miguel.martinez@ibf.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2022, UFV-PA 2021/4873

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4873
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-15
Sista ansökningsdag 2022-02-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb