Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval:

 • Galenisk farmaci och nanoteknologi
 • Farmakoekonomi
 • Farmakoepidemiologi
 • Farmakokinetik
 • Farmakometri
 • Farmakoterapi
 • Klinisk farmaci
 • Läkemedelsformulering
 • Läkemedelstillförsel
 • Molekylär galenisk farmaci
 • Nanoteknologi
 • Samhällsfarmaci

Mer information Institutionen för Farmaci

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Forskaren kommer att arbeta i gruppen för translationell farmakokinetik och farmakodynamik (tPKPD). Gruppen arbetar med grundläggande och funktionella aspekter av farmakokinetik och farmakodynamik, särskilt vad gäller läkemedelstransport till hjärnan. Vi är särskilt intresserade av läkemedelstransport över CNS-barriärerna till hjärnan av både små och stora molekyler. Detta är av största vikt för att optimera läkemedelsutvecklingen och främja effektiv behandling av CNS sjukdomar.

Forskaren kommer att fokusera på in vivo karakterisering och validering av nya transportörmekanismer i blod-hjärnbarriären och deras potential att medverka till transport av biologiska läkemedel till hjärnan. Inriktningen är en del av det-EU IMI2-RIA-finansierade projektet IM2PACT - Investigating Mechanisms and Models Predictive of Accessibility of Therapeutics Into The Brain (IM2PACT). IM2PACT är ett internationellt konsortium av 27 partners från akademi och industri – bland dem flera forskare vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter. Syftet är att generera ny kunskap om blod-hjärnbarriären och dess betydelse vid behandling av neurodegenerativa och metabola sjukdomar. Projektet ger därför också en värdefull kontaktyta med ett internationellt nätverk av forskare.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör framför allt att planera och utföra in vivo prekliniska farmakokinetiska studier inkluderande med hjärnmikrodialys, att utföra bioanalys av biologiska läkemedel t. ex. med ELISA, LC-MS/MS och att utföra farmakokinetiska dataanalyser. Dessutom ingår att samarbeta med andra forskare inom IM2PACT-konsortiet samt att skriva och publicera artiklar. Här ingår också att presentera resultaten på nationella och internationella konferenser. Inom tjänsten kan också handledning av masterstudenter ingå.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmakokinetik, farmaceutiskt, biomedicinsk, medicinskt eller angränsande område, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden för högst 7 år sedan. Särskild vikt läggs på in vivo färdigheter i preklinisk forskning, inklusive ett FELASA C-certifikat, erfarenhet med in vivo farmakokinetiska studier och farmakokinetisk dataanalys. Den sökande måste kunna arbeta både oberoende och ta egna initiativ, men också vara en del i ett team. Betoning läggs på personlig lämplighet. God kommunikationsförmåga på engelska, både skriftlig och muntlig, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap om struktur och funktion av CNS-barriärer inkluderande blod-hjärnbarriären, blod-CSF barriären o dyl vid hälsa och sjukdom, liksom en förståelse för transportmekanismer över barriärerna är meriterande, liksom erfarenhet av att studera biologiska läkemedel (t ex antikroppar eller peptider).

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse
 • CV med publikationslista
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (email och telefonnummer)
 • Examensbevis, samt annan relevant dokumentation.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat i 12 månader med eventuell förlängning. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ass. professor Irena Loryan e-mail mail  irena.loryan@farmaci.uu.se, tel 018-471 4995, eller av HR-generalist Pernilla Larsson, pernilla.larsson@farmaci.uu.se, tel 018-471 5394.

Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2022, UFV-PA 2021/4852.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4852
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-14
Sista ansökningsdag 2022-01-14

Tillbaka till lediga jobb