Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 250 anställda och omsätter 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Detta projekt ger möjlighet att starta din forskarkarriär i ett 'European Training Network' av ledande forskningsuniversitet och industrin. Ditt intresse för denna möjlighet kan uppfyllas genom att ansöka om doktorandanställning, vilket gör att du kan gå med i PICKFOOD-projektet (www.pickfood.eu). PICKFOOD är ett tvärvetenskapligt utbildnings- och forskningsprogram på toppnivå som involverar 15 doktorander inom fysik, fysikalisk kemi och livsmedelsvetenskap. PICKFOOD syftar till att skapa, på europeisk nivå, ett nätverk av nästa generations unga forskare utbildade i nya metoder inom Pickering emulsionsforskning som möjliggör utveckling av säkra, hälsosamma och funktionella livsmedel och samtidigt minimera matsvinnet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Pickeringsemulsioner är dispersioner stabiliserade av partiklar och inte konventionella ytaktiva ämnen vid vätskegränsytan. Doktorandprojektet kommer att använda avancerade spridningsmetoder med både röntgenstrålar och neutroner för att undersöka organisationen av partiklar som adsorberas vid vätske-/vätskegränssnitt. Forskningen i detta projekt kommer att fokusera på experiment utformade för att studera hur olika partiklar är lokaliserade och interagerar med olika komponenter: undersökningar kommer att göras på "modell" system och med de som används i praktiska tillämpningar. Den framgångsrika kandidaten kommer att ha tillgång till nyligen installerade småvinklar röntgenspridningsanläggningar som inkluderar USAXS samt delta i experiment vid internationella neutron- och synkrotronanläggningar som det finns etablerade samarbeten med.

Utbildningsnätverket kommer att involvera samarbete mellan partners och utökade besök planeras till Unilevers forskningslaboratorier i Nederländerna och till NTNU i Norge.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Vi söker en kandidat som har:

 • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik eller relaterad vetenskap.
 • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • god datorvana.
 • uppvisat goda experimentella kunskaper.

Vi söker en kandidat som är mycket motiverad, villig att ställa frågor och ivrig att lära sig ny vetenskap samt besitter stark uthållighet inför utmanande uppgifter.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande
Erfarenhet av kolloider och/eller användning av spridningstekniker skulle vara meriterande. Avancerad kunskap och/eller praktisk erfarenhet inom ytkemi, organisk kemi eller relevanta analysmetoder. Tidigare projektarbete som visar på deduktiva, analytiska och problemlösningsförmåga är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2022-03-01, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala men längre utlandsstationeringar kommer att ingå i anställningen.

Utbildningsnätverket har specifika krav när det gäller ’transnational mobility’:

 • Den sökande måste åta sig 'transnational mobility' (dvs. flytta från ett land till ett annat) när han tillträder anställningen. Vid tidpunkten för rekryteringen av värdbidragstagaren får sökanden inte ha varit bosatt eller utövat sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i värdmottagarens land i mer än 12 månader under de 3 åren omedelbart före den referensdatum. Observera att rörlighetsregeln gäller för Sverige dit forskaren rekryteras, och inte för samvärdar forskargrupper som forskaren skickas eller utstationeras till.
 • De sökande ska vid rekryteringstillfället befinna sig inom de första fyra åren (likvärdig forskarerfarenhet) av sin forskarkarriär och ännu inte ha avlagt doktorsexamen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt skulle ge honom eller henne rätt att påbörja en doktorsexamen, antingen i det land där examen avlades eller i det land där forskaren rekryteras.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Adrian Rennie Adrian.Rennie@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2022, UFV-PA 2021/5057.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/5057
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-17
Sista ansökningsdag 2022-01-28
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb