Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-årsperiod under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Kontext: Utlysningen avser en eller två doktorandplatser i lingvistik med inriktning mot barns språkutveckling (svenska/arabiska) som är knutna till forskningsprojektet Utveckling i modersmål och svenska över tid: från förskolan till lågstadiet (Riksbankens jubileumsfond), under ledning av professor Ute Bohnacker. I projektet kartläggs språkutvecklingen hos turkisk-svensktalande och arabisk-svensktalande barn i Sverige i åldrarna 4-9 år i relation till miljörelaterade och individrelaterade bakgrundsfaktorer. Doktorandens forskningsuppgifter inkluderar arbete med redan befintliga språkdata men även arbete med flerspråkiga svensk- och arabiskspråkiga barn och familjer i östra Mellansverige, vilket involverar resor och platsbesök. Avhandlingsprojektets slutliga form kommer att fastställas i samråd med handledare.

Kvalifikationskrav:

Behörighet till utbildning på forskarnivå i lingvistik.

Motsvarande modersmålskompetens i svenska (detta är Profil A) eller motsvarande modersmålskompetens i en av följande talade arabiska varieteter/dialekter: irakisk, libanesisk, syrisk, palestinsk eller jordansk (detta är Profil B).

För båda profiler krävs:

Examensarbete av god kvalitet i ett ämne med relevans för forskningsprojektet.

Kunskaper i barns språkutveckling. Kunskaper i svenska språkets struktur.

Mycket god behärskning av svenska och engelska i tal och skrift. Hög grad av noggrannhet. God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn och/eller med barn inom barnlogopedi. Utbildning i barnlogopedi.
 • Kunskaper i semitisk språkvetenskap och/eller svensk språkvetenskap. God formuleringsförmåga.
 • Erfarenhet av att transkribera svenskt eller arabiskt talspråk, särskilt barnspråk. Erfarenhet av att arbeta med språkanalysverktyg. Erfarenhet av att arbeta med ExMARaLDA, CLAN och Excel.
 • Behärskning av statistikverktyg (SPSS eller R).
 • Erfarenhet av att arbeta med MAIN (Multilingual Assessment Instrument for Narratives), CLT (Cross-linguistic Lexical Tasks) och NWR (non-word repetition).

Det är en fördel att ha skrivit ett examensarbete (BA och/eller MA) av god kvalitet i ett ämne med direkt relevans för forskningsprojektet. Det är en fördel (men ej krav) att ha motsvarande modersmålskompetens i både svenska och i en arabisk dialekt/varietet som talas i östra Medelhavsområdet eller Irak.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan: Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla följande:

 1. ett följebrev på max 1 sida där den sökande (i) kort beskriver sig själv, (ii) redovisar relevanta kvalifikationer för anställningen, (iii) ger en motivering för ansökan, och (iv) anger den profil som hen anser sig uppfylla (Profil A: motsvarande modersmålkompentens i svenska; Profil B: motsvarande modersmålkompetens i arabiska, särskilt irakisk, libanesisk, syrisk, palestinsk eller jordansk varietet/dialekt).
 2. ett CV om högst 4 sidor innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning, (ii) en förteckning över akademiska meriter, (iii) en förteckning över den sökandes vetenskapliga publikationer, (iv) en redovisning av yrkeserfarenhet av relevans för forskningsprojektet, (v) en redovisning av språkkunskaper, och (vi) av relevant teknisk och statistisk kompetens,
 3. kopior av den sökandes examensintyg och relevanta akademiska betyg (kurser),
 4. en kopia av examensarbetet (och ifall examensarbetet i sig inte är på engelska eller svenska, även en sammanfattning om högst 10 sidor på engelska eller svenska),
 5. en beskrivning av den sökandes forskningsintressen och reflektioner kring forskningsprojektet (2-5 sidor inkl. referenser),
 6. namn och kontaktuppgifter på 2-3 referenspersoner,
 7. andra relevanta dokument som den sökande önskar åberopa (exv. rekommendationsbrev).

Endast ansökningshandlingar som ingivits enligt ovan kommer att beaktas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ och http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 april 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Ute Bohnacker (ute.bohnacker@lingfil.uu.se) tel. 018-471 7008; institutionens prefekt Hans Svensson (hans.svensson@lingfil.uu.se); eller fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (lars.hagborg@uadm.uu.se) tel. 018-471 1907.

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2022, UFV-PA 2022/4826.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4826
Kontakt
 • Ute Bohnacker, 018-471 7008
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-12-07
Sista ansökningsdag 2022-01-25
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb