Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är förlagd till Inst. för ABM (Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap, Musei- och kulturarvsvetenskap), inom projektet CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) finansierat av Europeiska forskningsrådets Consolidator Grant (ERC-COG). Projektet leds av professor Isto Huvila. Mer information om projektet återfinns på www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/capture/u/en/research/capture.

Information om Institutionen för ABM och den forskning som bedrivs finns på www.abm.uu.se.

Postdoktorn har ansvar för ett delprojekt som undersöker, granskar och utvecklar metoder och protokoll för dokumentation av forskningsprocesser och samlande och skapande av paradata (dvs. data om hur forskningsdata skapas, används och processas).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Som postdoktor förväntas man sammanställa och presentera forskningsresultat för kollegor, publicera i relevanta tidskrifter och presentera forskningsresultat på internationella konferenser. Den anställda postdoktorn förväntas att på ett målmedvetet sätt planera, initiera, bedriva och självständigt utveckla empirisk forskning i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. I anställningen kan komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter samt även undervisning såsom exempelvis handledning. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i arbetet inom projektet, bidra till utvecklingen av den gemensamma forskningsmiljön inom projektet samt även till forskningsmiljön på Institutionen för ABM.

Kvalifikationskrav
För anställning krävs doktorsexamen i informationsvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, systemvetenskap, datavetenskap, informatik, vetenskapsstudier, arkivvetenskap, digital humaniora, idé- och lärdomshistoria eller i ett annat för arbetsuppgifterna relevant humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller till exempel tekniskt ämne. Anställningen förutsätter mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

För anställning som postdoktor krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Doktorsexamen kan vara äldre vid ansökningstidens utgång om det beror på följande skäl:

 • Ledighet på grund av sjukdom
 • Föräldraledighet
 • Tjänstgöring inom totalförsvaret
 • Förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • Klinisk tjänstgöring
 • eller andra liknande omständigheter.

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga färdigheter men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas.

Meriterande
Det är meriterande med relevant dokumenterad praktisk och vetenskaplig erfarenhet kopplad till data eller forskningsdata, informationsmodellering, dokumentationspraktiker, vetenskapsstudier, metadata och kunskapsorganisation, arkivering och bevarande, och forskningsdatahantering. Även vetenskaplig och praktisk erfarenhet relaterad till informationspraktiker och –beteende är meriterande samt även erfarenheter av användning av såväl kvalitativa som kvantitativa forskningsmetoder.

Kunskaper i åtminstone ett skandinaviskt språk är meriterande, men förutsätts inte av en framgångsrik sökande.

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan skall omfatta:

 • Merit- och tjänsteförteckning samt publikationsförteckning över de arbeten som åberopas, samt redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk eller annan verksamhet.
 • Tre writing samples (texter sökanden har skrivit individuellt)
 • Kopia av examensbetyget och andra officiella avskrifter.
 • Namn och kontaktinformation till två referenter.
 • En projektbeskrivning (på högst 2 sidor utan referenser) av forskning som sökanden avser kunna bedriva och anser relevant för det större forskningsprojektet. Denna beskrivning bör innehålla en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningen inom området.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt Åse Hedemark, ase.hedemark@abm.uu.se, eller den huvudansvarige för projektet, Isto Huvila, isto.huvila@abm.uu.se.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är 100%. Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 7 februari 2021, UFV-PA 2021/4524.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/4524
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-11-29
Sista ansökningsdag 2022-02-07
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb