Uppsala universitet, institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Vid institutionen för fysik och astronomi (IFA) bedrivs forskning inom ett brett område av fysiken, fördelat på tio olika avdelningar. Den aktuella anställningen är placerad vid forskningsprogrammet i materialfysik. Inom programmet i materialfysik bedrivs grundforskning inom områdena magnetism, väte i material samt mjuka material. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.physics.uu.se.

Analys och karakterisering av egentillverkade material är centrala för verksamheten inom programmet. Additiv tillverkning (AM) är numera en viktig del av både utbildnings- och forskningsverksamheten inom den naturvetenskapliga fakulteten och forskningsprogrammet materialfysik, och efterfrågan inom svensk industri är mycket hög för ingenjörer och fysiker med kunskap inom AM-området. Avdelningen för materialfysik avser att leda utvecklingen med att ta fram nya material för additiv tillverkning av funktionella magnetiska komponenter, bidra med spetskompetens till relevanta masterutbildningar, samt att vara delaktig i utvecklingen av AM-instrumentering. Särskilt relevanta utbildningar i detta sammanhang är t ex den internationella masterutbildningen i additiv tillverkning samt masterutbildningen i materialvetenskap.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Området materialfysik innefattar framställning och karakterisering av material. Sputtring och förångning av material i ultra-högt vakuum såväl som additiv tillverkning används. Tekniker som MOKE, SQUID, SPNR (spinnpolariserad neutronreflektivitet) samt synkrotronbaserad spridning används för karakterisering av struktur och fysikaliska egenskaper. Utveckling av nya magnetiska material för användning inom AM, karakterisering av process och materialegenskaper, såväl som AM-instrumentering är exempel på högaktuella frågeställningar av relevans för den utlysta anställningen.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Aktivt deltagande och utveckling av undervisning inom grundutbildningen ingår i arbetsuppgifterna. Anställningen innefattar även medverkan i utvecklingen och undervisning inom relevanta masterprogram, t ex masterprogrammen i materialvetenskap och additiv tillverkning.
 • Forskning inom programmets områden, såsom magnetism, väte i material samt mjuka material, särskilt additiv tillverkning av magnetiska material.
 • I anställningen ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag inom institutionen, inklusive (men inte begränsat till) masterprogrammet i additiv tillverkning.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom fysik eller teknisk fysik.
 • Erfarenhet av forskning inom materialfysik, särskilt magnetism och/eller additiv tillverkning eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom materialfysik, särskilt områdena additiv tillverkning, magnetism och kombinatorisk materialvetenskap.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning på grund- och masternivå.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning 

Upplysningar om anställningen lämnas av: programansvarig professor Björgvin Hjörvarsson, e-post: bjorgvin.hjorvarsson@physics.uu.se , tel: 018-471 3837 och avdelningsföreståndare professor Gabriella Andersson, e-post: gabriella.andersson@physics.uu.se  , tel: 018-471 3589.

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning,provanställning kan komma att tillämpas.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Antal lediga befattningar: 1.

Sysselsättningsgrad: 100%.

Ort: Uppsala.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2021, UFV-PA 2021/2814.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2814
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-10-11
Sista ansökningsdag 2021-11-26

Tillbaka till lediga jobb