Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 140 anställda samt ett flertal gästforskare. Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter: Kursledarskap, undervisning, examination och utveckling av kurser i farmakologi. Även handledning av litteraturarbeten och fördjupningsprojekt samt handledning av studenter vid laborationer och annan färdighetsträning.

Utbildningsvolymen inom grundutbildning kommer i normalfallet omfatta högst 80% av årsarbetstiden. Möjlighet att bedriva egen forskning/kompetensutveckling till ca 10% av årsarbetstiden kan beredas.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från relevant högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom omfattande meriter inom utbildning enligt med 22 §, eller på annat sätt inom det verksamhetsområde som utbildningen avser.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att hade personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet,

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Den sökande ska ha kunskap inom farmaceutisk vetenskap och farmakologi, dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Arbetet kräver god administrativ förmåga och goda datorkunskaper. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och visa god förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisningsmoment. Vi söker en person med god samarbetsförmåga som är lojal, självgående och flexibel. Vidare bör personen ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra samt anstränga sig för att leverera lösningar.

Meriterande: Meriterande är om den sökande har en farmaceutisk examen, erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer samt erfarenhet av undervisning för olika målgrupper. Ämnesfördjupning inom farmakologi är synnerligen meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Omgående, eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mathias Hallberg, tel 018-471 4141 e-post Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se samt universitetslektor Anne-Lie Svensson, tel 018-471 4930, e-post Anne-lie.Svensson@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen: administrativ chef Marina Rönngren, e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2021, UFV-PA 2021/3353.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3353
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-11-04
Sista ansökningsdag 2021-12-03

Tillbaka till lediga jobb