Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP), Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Sverige, söker en postdoktor inom området flyktinghälsa. Denna position ger ett starkt mentorskap i en stödjande, tvärvetenskaplig miljö och är ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla forskningsfärdigheter och förbereda sig för en karriär inom akademi, regering eller klinisk forskning.

Beskrivning av projektet: De utbredda variationerna i andelen beviljade asylansökningar utgör en grundläggande utmaning i flyktingforskningen. Varför är inte de nationella besluten mer samstämmiga trots årtionden av rättslig harmonisering och internationell rättspraxis? Beslutsfattande i asylärenden, eller fastställande av flyktingstatus, är en komplex process som inte bara handlar om tillämpning av lagstiftningen utan också subjektiva bedömningar av de sökandes trovärdighet, medicinska intyg, såsom åldersbedömningar, tortyrundersökningar eller psykiatriska utvärderingar. Det är lite känt om hur dessa aspekter interagerar och formar resultat.

Nordic Asylum Law & Data Lab syftar till att bidra till grundvetenskap samt att informera pågående policyprocesser och offentlig diskurs genom att skapa en bättre förståelse för de faktorer som formar besluten i asylärenden. Labbet finansieras genom ett stort forskningsanslag från Nordiska forskningsrådet (NordForsk) och involverar Oslo universitet, Uppsala universitet och Köpenhamns universitet.

Kombinationen av olika områden – datavetenskap, juridik och medicin – står i centrum för detta projekt. Som en del av vår forskning kommer vi att jämföra ett stort antal enskilda asylbeslut från de nordiska länderna och använda t.ex. naturlig språkbehandling (natural language processing - NLP), sentimentanalys, maskininlärning och processutvinning för att ge en unik förståelse för beslutsfattande i asylärenden.

Arbetsuppgifter: För att informera om ovanstående analyser kommer ett urval av asylbeslut som innehåller medicinsk dokumentation analyseras från alla de tre deltagande länderna. Medicinsk kunskap krävs för att avgöra om och hur de medicinska intygen har informerat beslutet och hjälpa kollegor i projektet att justera de algoritmer som utvecklas för den storskaliga analysen. Postdoktortjänsten i medicin löper parallellt med en postdoktor vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och dessa två utgör tillsammans med handledarna projektgruppen i Uppsala.

I arbetet ingår dokumentanalys från Migrationsverket, presentationer på forskarmöten, att författa rapporter och vetenskapliga artiklar samt att samarbeta med det internationella forskarteamet. Vidare så ingår aktivt deltagande i forskargruppen CHAP:s arbete, så som team-möten, forskningsseminarier, handledning av studenter och att bidra med dina kunskaper till gruppens pågående projekt.

Kvalifikationskrav: Läkar- eller tandläkarexamen med eller utan svensk legitimation och doktorsexamen inom relevant område, så som global hälsa, folkhälsa, (rätts)psykiatri, psykologi, beteendevetenskap, sociologi eller medicinsk rätt. Språkkraven omfattar svenska, eftersom all dokumentation vid Migrationsverket är på svenska. Engelska är också ett absolut krav, eftersom forskargruppens och projektgruppens språk är engelska och vi publicerar internationellt. På samma sätt är tidigare vetenskaplig publicering i fackgranskade tidskrifter ett krav. Du måste ha god social kompetens eftersom projektet kräver regelbunden interaktion med såväl det internationella som det lokala teamet.

Meriterande i övrigt: Vissa kunskaper i danska och/eller norska utgör en stark merit. Tidigare erfarenheter av flyktinghälsa eller asylsökande, medicinsk rättsliga aspekter av asyl, åldersbedömning eller tortyrdokumentation kommer att vägas in särskilt.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 10 Januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning - 2 år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sarkadi, anna.sarkadi@pubcare.uu.se, 018-471 6572. 

Välkommen med din ansökan senast den 15 Oktober 2021, UFV-PA 2021/3303.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-10
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3303
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-09-09
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb