Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för neurovetenskap bedrivs forskning om nervsystemets normala funktion och utveckling, om de förändringar som uppstår vid sjukdomar och skador i nervsystemet, samt om nya behandlingsmöjligheter för patienter med dessa tillstånd. Även ärftliga faktorer och förvärvade tillstånd studeras som kan bidra till uppkomst av sjukdomar i nervsystemet, störningar i personlighet och beteende (t ex missbruk, kriminalitet).

Biomedicinskt centrum, Uppsala universitet, i professor Dan Larhammars forskningsgrupp.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Inlärning och minne är intrikata och fascinerande förmågor hos ryggradsdjur. Många proteiner har befunnits vara inblandade i dessa processer i mus och råtta. Våra evolutionära studier har visat att så gott som alla dessa proteiner uppstod före uppkomsten av käkförsedda ryggradsdjur. Vi undersöker därför proteinernas betydelse i inlärning och långtidsminne i zebrafisk som är en etablerad djurmodell i biomedicinsk forskning. Vi använder CRISPR/Cas9 för att inaktivera gener och för att göra "reporter constructs". Genmodifierade zebrafiskar har nu åstadkommits för proteinkinaser som medverkar i långtidsminne. Beteendestudier av spatialt och socialt minne ska göras för att jämföra de genetiskt modifierade zebrafiskarna med "vildtyp" (dvs omodifierade). Projektet omfattar även bioinformatik för att härleda evolutionära släktskap för minnesgener genom att använda både sekvensbaserade fylogenetiska metoder och jämförelse av synteni.

Eftersom minnesmekanismer hittills har studerats mestadels i mus och råtta är det viktigt att vidga det evolutionära perspektivet genom att undersöka avlägsnare släktningar till däggdjur såsom zebrafisk. Om minnesmekanismerna visar sig vara likartade i zebrafisk och de två gnagarna kommer detta att ge en mycket säkrare grund för extrapolering till människan. Om det däremot visar sig att funktionerna skiljer mellan zebrafisk och gnagare är det osäkert om gnagarsituationen kan överföras till människan. Proteiner som är centrala i minnesmaskineriet är olika typer av glutamatreceptorer, särskilt AMPA-receptorer och NMDA-receptorer, och flera proteiner som reglerar dessa receptorer. Vi fokuserar initialt på proteinkinaser som reglerar AMPA-receptorerna i minnessynapser.

Vi söker en forskare för att undersöka rollerna för minnesgener genom att använda beteendestudier i zebrafisk för spatialt och socialt minne. Arbetet inkluderar också evolutionära jämförelser av minnesgener och -proteiner genom analys av sekvenser, genduplikationer och kromsomal synteni. Den anatomiska utbredningen av minnesproteiner i zebrafiskhjärna kartläggs med in situ-hybridisering, immunhistokemi och rapportörgener i genetiskt modifierade zebrafiskar.

Projektet innefattar samarbete med andra forskningsgrupper med expertis inom studier av spatialt minne (på vår institution) och socialt minne (Göteborgs universitet). Tillsammans täcker grupperna ett brett expertisområde omfattande molekylärbiologi, genetik, evolutionsbiologi, ekologi och beteende.

Kvalifikationskrav: För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom studier av beteende hos fiskar, och expertis inom studier av beteende hos fiskar, helst även bioinformatik för evolutionära studier baserade på jämförelser av sekvenser och synteni samt anatomiska studier med hjälp av in situ-hybridisering, immunhistokemi och rapportörgener. Goda kunskaper i engelska och god förmåga att arbeta i ett team är krav. Den sökande ska ha FELASA-certifikat för funktion A (diretiv 2010/63/EU, artikel 23 och 24).

Ansökan ska innehålla:

- Ett kort brev som beskriver dig och dina forskningsintressen och på vilket sätt du är lämplig för projektet.

-  CV med komplett publikationslista.

-  Kopia av ditt examensbevis för doktorsexamen.

-  Kopia av FELASA B-certifikat för funktion A (direktiv 2010/63/EU, artikel 23 och 24).

-  Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer).

Lön: Individuell lönesättning.

Anställningsperiod: Initialt ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dan Larhammar, dan.larhammar@neuro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2021, UFV-PA 2021/3233.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3233
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-08-31
Sista ansökningsdag 2021-09-16

Tillbaka till lediga jobb