Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap har en omfattande forskning som bedrivs av våra 11 forskargrupper inom ämnesområdena såsom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap och bioetik. Vi är sammanlagt ca 200 medarbetare. Centrum för forskningsetik och bioetik vid institutionen är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med 25 juniora- och seniora forskare. Vi är involverade i projekt relaterade till bioetik, klinisk etik, forskningsetik, neuroetik, medicinsk rätt, uppfattningar kring kommunikation av genetisk riskinformation och forskning om patienters preferenser.

Den utlysta forskartjänsten avser heltid inom ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att med kvalitativa och kvantitativa metoder studera föräldrars och hälso- och sjukvårdspersonalens preferenser gällande screening och genetisk testning av nyfödda för sällsynta diagnoser samt försök att identifiera patienter med symtom via deras elektroniska medicinska journaler och en algoritm. Vilken effekt informationen har för föräldrarna kommer att undersökas med ett instrument som mäter Empowerment, vilket ska valideras för användning i Tyskland och Italien. 

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består i att i samverkan med andra forskare i det forskarteam kring preferensforskning som finns vid Centrum för forskningsetik & bioetik planera och genomföra projektet, sammanställa och analysera forskningsdata samt skriva manus till vetenskapliga artiklar. Samverkan kommer att ske med kliniker i framförallt Tyskland och Italien, samt preferensforskare i Rotterdam. Forskarteamet kring preferensforskning är engagerat i flera olika projekt och man hjälps åt kring dessa.

Kvalifikationskrav: För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i folkhälsovetenskap. Kunskap och förmåga att använda både kvalitativa metoder såsom intervjuer och fokusgrupper samt kvantitativa metoder där man söker kvantifierbara och generaliserbara resultat avseende hälsorelaterade preferenser hos patienter, hälso- och sjukvårdspersonal samt allmänheten, är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap i statistik är meriterande. Förmåga till självständigt forskningsarbete är väsentlig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Urval: För denna tjänst kommer urval främst att baseras på den sökandes vetenskapliga kompetens. Administrativ kompetens är viktig och kommer att beaktas. Förmågan att samarbeta med det omgivande samhället och att informera allmänheten om forskning och utveckling är en viktig merit. Universitetet söker rekrytera en person som i den kombinerade utvärderingen av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer bedöms vara bäst lämpad att utföra och utveckla det arbete som finns och att bidra till en positiv utveckling av centret. Vetenskaplig kompetens bedöms främst av kvaliteten och kvantiteten på de vetenskapliga publikationerna med hänsyn till djup och bredd.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 1 år.

Anställningens omfattning: 20%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Seniorprofessor Mats Hansson 0763-41 20 50, mats.hansson@crb.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 September 2021, UFV-PA 2021/3223.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3223
Publicerat 2021-09-02
Sista ansökningsdag 2021-09-16

Tillbaka till lediga jobb