Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskargruppen: Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag. Det aktuella projektet är del av ett internationellt samarbetsprojekt inom EU:s program för neurodegenerativa sjukdomar (JPND), där vi samverkar med forskargrupper från Spanien och Tyskland inom projektet BioClotAD.

Bakgrund: Läkemedel baserade på proteiner och peptider står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom. Denna utveckling försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar proteinbaserade läkemedel och diagnostiska prober att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner eller peptider, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan, med målet att använda dem för in vivo-diagnostik med positronemissionstomografi (PET).

Arbetsuppgifter: Det övergripande målet för projektet är att studera och vidareutveckla protein- och peptidbaserade ligander för PET-diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Mer specifikt handlar det om att utveckla peptidbaserade PET-ligander för att tidigt upptäcka blodproppar som kan uppstå i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. För att öka peptidligandernas hjärnupptag kommer de att kemiskt kopplas till hjärnpenetrerande antikroppsfragment samt märkas med olika PET-kompatibla radionuklider. Arbetet innefattar även att utvärdera dessa ligander in vitro med immunologiska och histologiska metoder samt med olika avbildningstekniker in vivo, i modeller av Alzheimers sjukdom. Ligander riktade mot olika typer av proteinaggregat kan också komma att utvärderas. Arbetet sker i huvudsak vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet, men i tjänsten ingår också internationell samverkan med övriga deltagare i projektet. Sökanden förväntas sköta löpande rapportering av projektet samt publicering av resultat i vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationskrav: Sökanden ska ha erhållit en doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen, i biokemi/bioteknik, analytisk kemi, läkemedelskemi, radiokemi, organisk kemi eller liknande. Tidigare erfarenhet av självständigt arbete inom peptid- eller proteinmodifieringar är ett krav och sökanden förväntas behärska analytiska och preparativa kromatografiska separationsmetoder samt analys av proteininteraktioner. Sökanden förväntas även ha god förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal.

Önskvärt/meriterande: Det är meriterande med minst 2 års post-doktoral forskningserfarenhet. Erfarenhet av in vivo-studier och avbildningsmetoderna PET och SPECT samt autoradiografi, cellodling, produktion och kvalitetstestning av proteiner är också meriterande, liksom erfarenhet av biokemisk koppling av peptider/proteiner samt av olika immunologiska metoder, såsom immunhistokemi, ELISA och western blot. Dokumenterad erfarenhet av projektledning och handledning av studenter liksom uppbärande av forskningsanslag riktade till post-doktorala forskare är meriterande.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) som beskriver sökandens bakgrund och forskningsintressen, aktuellt curriculum vitae (CV), med publikationsförteckning, kopior på examensbevis för alla erhållna högre examina, samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Omfattning: 100%

Anställningsform: Tidsbegränsad 24 mån.

Upplysningar om anställningen lämnas av: docent Dag Sehlin (dag.sehlin@pubcare.uu.se) eller docent Stina Syvänen (stina.syvanen@pubcare.uu.se).

Välkommen med din ansökan, senast den 30 september 2021, UFV-PA 2021/3211.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3211
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-08-27
Sista ansökningsdag 2021-09-30

Tillbaka till lediga jobb