Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 140 anställda samt ett flertal gästforskare. Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Medicinsk masspektrometri.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektområdet är avbildande (spatial) masspektrometri (MSI). Huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera resultat (stora datamängder) från biologiska prover med olika typer av MSI tekniker. I uppgiften ingår utveckling av mjukvara för efterbehandling av MSI data samt analyser av data med t ex maskin- och djupinlärn ing. Undervisning och handledning kan ingå med max 20% Särskilda ansvarsbefogenheter är ansvar för drift och underhåll av viss utrustning som finns i laboratoriet.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från ett masterprogram eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser avseende molekylära tekniker inom livsvetenskaper.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom områdena avbildande masspektrometri, mjukvaruutveckling och analys av stora datamängder. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska och svenska.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-10-20 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Per Andrén, Per.Andren@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen lämnas av: administrativ chef Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 september 2021 UFV-PA 2021/3184.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-10-20
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3184
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-09-02
Sista ansökningsdag 2021-09-16

Tillbaka till lediga jobb