Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 300 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se.

Forskargruppen för molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, leds av professor Tove Fall. Gruppen kombinerar information från stora befolkningsstudier med moderna molekylära mätmetoder och epidemiologiska metoder för att studera hur folksjukdomar såsom diabetes och hjärtsjukdom samvarierar med genotyp, cirkulerande biomarkörer som proteiner eller metaboliter, fenotyp samt organfunktion, vilket kan skattas med bilddiagnostiska metoder som ultraljud eller magnetkameraundersökning. Vi undersöker också olika livsstilsmarkörer. Inom detta forskningsområde drar vi ofta nytta av möjligheten av att kombinera data från flera olika källor, allt ifrån uppgifter i olika register till data från olika typer av undersökningar av försökspersoner inklusive analyser av deras DNA, cirkulerande proteiner och metaboliter. Dessutom forskar vi kring tarmflorans koppling till livsstilssjukdom. Med anledning av den pågående pandemin har nu även forskning gällande covid-19 initierats i gruppen. Forskargruppen består av 15 personner, varav en senior statistiker, en bioinformatiker och en forskningskoordinator. Kontorslokalen ligger inom det nya Epidemiology Hub på Dag Hammarskjölds väg 14 (“EpiHubben”), där ett 40-tal aktiva epidemiologer och statistiker har sin arbetsplats, vilket möjliggör samarbete och stöd.

Ytterligare information om forskargruppens profil finns att tillgå via: https://www.medsci.uu.se/forskning/molekylar-epidemiologi/

Information om Epihubben finns att tillgå via: https://medfarm.uu.se/nyheter/artikel/?id=17034&typ=artikel&lang=sv

Projektbeskrivning: Vi söker en erfaren, mycket motiverad och detaljorienterad statistiker med erfarenhet av att arbeta med molekylär data (”-omics”) och/eller stora observationsstudier baserade på mänskliga data.

Uppgifterna kommer bestå av att planera och genomföra statistiska analyser i olika forskningsprojekt tillsammans med andra forskare. Några metoder som ofta har använts är mixed-effects-modeller, generaliserade linjära modeller (logistisk, Poisson), överlevnadsanalys, LASSO, multipel testingjustering, Mendelsk randomisering. Arbetet utförs i nära samarbete med en senior statistiker i teamet.

En viktig del av arbetet (ca 50% av arbetstiden för de första tre åren) kommer att bestå av att planera och utföra statistiska analyser tillsammans med Dr. Shafqat Ahmad, som leder ett FORMAS-finansierat projekt. Målet med projektet är att utreda orsakssamband mellan intag av kött i kosten i förhållande till tarmfloran och cirkulerande biomarkörer i blodet samt om dessa biomarkörer är associerade med risken för hjärt- och kärlsjukdom. Forskningen utförs inom SCAPIS-studien (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) som är en världsunik svensk forskningsstudie inom hjärt/lung-området där 31 100 slumpmässigt utvalda personer mellan 50-64 år deltar.

Arbetsuppgifter:

 • Statistisk analys i olika forskningsprojekt
 • Dokumentation av utförda analys- och datahanteringssteg samt resultat
 • Att bistå forskargruppen med expertis inom statistiska frågor

Kvalifikationskrav:

 • Högskoleexamen på kandidatnivå eller högre/mer avancerad nivå i ett relevant ämne (exempelvis statistik, medicin, biologi, bioinformatik)
 • Utbildning i statistiska metoder och teori på kandidat-, master- eller forskarnivå (PhD)
 • Flerårig erfarenhet av arbete i observationsstudier baserade på mänskliga data
 • Erfarenhet av statistisk programmering i command-line-baserade programvaror, gärna med Stata eller R
 • Kunskap i, och erfarenhet av, att tillämpa statistiska metoder, exempelvis multipel regressionsanalys, samt att kunna tolka och förmedla resultat från dessa metoder
 • Dokumenterad erfarenhet av att dokumentera analyser, metoder och resultat
 • God förmåga att arbeta självständigt, metodiskt och strukturerat
 • God förmåga till samarbete i en internationell grupp
 • Intresse för att dela med sig av sin kunskap till kollegor, vilket kräver utmärkt förmåga till kommunikation i tal och skrift på engelska
 • God servicekänsla

Övrigt/Meriterande:

 • Doktorsexamen (PhD)
 • Utbildning och erfarenhet inom bioinformatik, epidemiologi, medicin eller biologi
 • Erfarenhet av att arbeta med stora dataset i servermiljö (UNIX)
 • Kunskap inom Mendelsk randomisering
 • Erfarenhet av att arbeta med kostdata, genetik, metabolomik eller mikrobiomstudier
 • Författarskap i peer-granskade vetenskapliga publikationer av hög kvalitet
 • Förmåga till kommunikation i tal och skrift på svenska

Ansökan: Följande dokument ska lämnas in med din ansökan. Ansökan kan vara skriven på engelska eller svenska:

 • Personligt brev (max 2 sidor) där du kort beskriver dig själv och motivering till varför du söker denna tjänst
 • Curriculum vitae
 • Fullständig publikationslista
 • Kopior av examensbevis och betyg från universitets- eller högskolestudier, samt ett exempel på uppsats/forskningspublikation
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenser

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Tove Fall, tove.fall@medsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 september 2021, UFV-PA 2021/3181.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/3181
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-09-01
Sista ansökningsdag 2021-09-29

Tillbaka till lediga jobb