Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Solen är en energikälla som varje timme ger mer energi än mänskligheten gör av med på ett år. Ett effektivt sätt att ta till vara solenergin är med solceller, som idag är den snabbast växande förnybara energikällan. Vid avdelningen för solcellsteknik har vi fokus på den nyaste utvecklingen inom solcellsfältet där vi forskar i gränslandet mellan materialvetenskap, elektronik och fysik. Våra solceller bygger på tunnfilmsteknik och forskningen utförs i avdelningens fullutrustade process- och mätlabb på Ångströmlaboratoriet. Vi samarbetar med andra avdelningar och företag inom området, och har ett stort internationellt nätverk.

Doktorander hos oss fokuserar ofta på en eller flera specifika delar i en solcell. För att veta om ett speciellt skikt fungerar väl tillverkas test-solceller som utvärderas med avancerade mätmetoder. Mer information finns på https://www.materialvetenskap.uu.se.

Avdelningen för solcellsteknik består just nu av 21 personer, varav fem är doktorander, och leds av professor Marika Edoff.

Forskningsprojekt: Solceller utsätts för ständig stress och solceller av tunnfilmsmaterial har speciella egenskaper och utmaningar. Hur ska modulerna vara utformade för att både vara estetiskt tilltalande, välfungerande och stabila under många år i byggnader eller andra miljöer? Ett exempel är skuggning och vad som händer med solceller i delvis skuggade miljöer. I en solcellsmodul som är partiellt belyst kommer de belysta delarna att generera energi, medan de skuggade delarna blockerar strömmen och kommer att konsumera den energi som de andra delarna genererar. Det kan leda till problem med lokal värmeutveckling. Vi kommer att undersöka sätt att komma runt, eller minska inverkan av detta problem och därmed förbättra modulerna.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom doktorandprojektet är inriktade på solcellsmoduler och deras funktion. Forskningen innehåller elektrisk karakterisering och att mätresultaten appliceras i datormodeller för att utveckla förståelsen för de elektriska egenskaperna. Ofta används endimensionella modeller vid modellering av solceller, men för denna typ av problem behövs 2-D eller 3-D-modeller.

Kvalifikationskrav: Master eller civilingenjörsexamen i materialvetenskap, materialkemi, teknisk fysik, elektronik eller motsvarande.

För denna tjänst söker vi en kandidat med bakgrund inom elektronik och komponent-simuleringar, gärna med kunskaper inom finit-element-modellering, FEM. Gedigna kunskaper inom elektronik och halvledare är ett krav.

Vi kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Marika Edoff, marika.edoff@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2021, UFV-PA 2021/2843

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2843
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-28
Sista ansökningsdag 2021-08-31

Tillbaka till lediga jobb