Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på www.geo.uu.se.

Den framgångsrika kandidaten till denna anställning kommer att placeras vid programmet Luft, Vatten och Landskapslära vid institutionen för geovetenskaper. Anställningen kommer också ha kopplingar och samarbetsmöjligheter till verksamheter vid andra nära relaterade forskningsprogram, såsom programmen för geofysik och mineralogi, petrologi och tektonik.

Beskrivning av ämnesområdet: Denna anställning kommer att ha fokus i geohydrologi kopplad till relaterade processer såsom seismicitet orsakad av vätskeinjektioner, samt bergmekaniska och termiska processer, på både lokal och större skala.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen inkluderar kurser med hydrologisk inriktning inom kandidatprogrammet i geovetenskap, mastersprogrammen i geovetenskap så väl som civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag inom fakulteten.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen i en lämplig geovetenskaplig disciplin, t.ex. geohydrologi, bergmekanik, geofysik, petroleum- eller vattenresursteknik eller relaterat ämnesområde.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom geohydrologi relaterad till kopplade processer, såsom kopplade hydro-mekaniska processer, samt relaterad modellering och modellutveckling. Erfarenhet inom experimentella studier, både i fält och i laboratorium, samt tolkning av mätdata anses också som meriterande.

En framgångsrik kandidat ska ha ett intresse att utveckla det vetenskapliga området med hänsyn till de samhälleligt viktiga tillämpningarna inom energi och klimat. Dessutom, ska hen också ha en långsiktig vision angående hur det vetenskapliga området skall utvecklas inom ett längre tidsperspektiv.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse. 

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning inom hydrologi, geohydrologi och geohydrologisk modellering, fluidmekanik samt jord/bergmekanik. Erfarenhet av undervisning inom hydrologiska/hydromekaniska/bergmekaniska tekniska system och fältmätningar är önskvärt. Handledning och examination av självständiga arbeten och examensarbeten är meriterande.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att knyta an undervisningen mot forskningsfrågor sett utifrån forskningsämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. 

Administrativ skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.  Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap. 

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull och kommer att tillmätas vikt.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel av samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industriellt samarbete.   

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vidare information: Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden.  

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Professor Auli Niemi, auli.niemi@geo.uu.se

Programansvarig professor Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se 

Studierektor Rickard Pettersson, rickard.pettersson@geo.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-08-01 eller snarast.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/2826.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-08-01 eller snarast
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2826
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-08-26
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb