Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på www.geo.uu.se.

Tjänsten kommer att placeras vid programmet Luft, vatten- och landskapslära vid Institutionen för geovetenskaper. Tjänsten kommer även att ha en koppling mot Centrum för naturkatastrofslära.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Anställningen kommer att ha fokus på ytvattenhydrologi med inriktning mot modellering av hydrologiska processer, extrema och risker, samt interaktioner mellan vatten och människor.

Arbetsuppgifter:  Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen inkluderar kurser med hydrologisk inriktning på grund och avancerad nivå inom kandidatprogrammet i geovetenskap, mastersprogrammen i geovetenskap så väl som civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik.

Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom hydrologi, miljöanalys, vattenresursteknik, eller relaterat ämnesområde.
   
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
   
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
   
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
   
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vattenrelaterade naturkatastrofer, som torka och översvämningar. Dessutom ska den sökande ha en långsiktig vision om hur det vetenskapliga området skall utvecklas över ett längre tidsperspektiv. Meriterande är kunskap om de verktyg vi bedömer som lämpliga för anställningen: kunskap och hanteringsvana av fjärranalysdata, ytvattenmodellering och hydrologiska processer.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid pedagogiska meriter inom miljöanalys, ytvattenhydrologi, fluidmekanik och hydrologiska mättekniker. Erfarenhet av undervisning inom hydrologiska tekniska system är önskvärt. Handledning och examination av självständiga arbeten och examensarbeten är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Lön: Fast lön

Tillträde: 2022-08-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Antal lediga befattningar: minst 1

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Programansvarig professor för geohydrologi Giuliano Di Baldassarre, giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se

Programansvarig professor Luval, Veijo Pohjola, veijo.pohjola@geo.uu.se

Studierektor Rickard Pettersson, rickard.pettersson@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 september 2021, UFV-PA 2021/2825.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2825
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-08-30
Sista ansökningsdag 2021-09-22

Tillbaka till lediga jobb