Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd. Läs gärna mer om verksamhetens arbete här: https://kbh.uu.se. Globalhälso-perspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Undervisning i pediatrisk omvårdnad bedrivs på både grund- och avancerad nivå. Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning där kvinnors och barns hälsa respektive ohälsa ingår i flera av terminerna och innehåller teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot barns och ungdomars hälsa är en ettårig utbildning på avancerad nivå som inkluderar medicinsk vetenskap, omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning. För att driva undervisning behövs engagerade medarbetare som vill arbeta med och utveckla undervisningen.

Institutionen för kvinnors- och barns hälsa har strategisk satsning inom pediatrisk omvårdnad med stor kompetens inom området med två universitetslektorer, en universitetsadjunkt och en ny professor i pediatrisk omvårdnad på ingång. Vi har en stark förankring i kliniken genom lärarna som också tjänstgör kliniskt. Vi stärker nu arbetslaget ytterligare med en klinisk universitetsadjunkt.

Beskrivning av ämnesområdet: Pediatrisk omvårdnad inrymmer hälsa och sjukdomar för nyfödda barn och barn upp till 18 års ålder tillsammans med sina familjer. Ämnet inkluderar identifiering av behov, främjande av hälsa, förebyggande vård och behandling av barn för att nå bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Pediatrisk omvårdnad fokuserar inte bara på barnen utan också på föräldrarna och andra familjemedlemmar och tillhandahålls i interprofessionella team. Evidensbaserad pediatrisk omvårdnad är beroende av framgångsrik implementering av klinisk patientnära forskning.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår 50 % undervisning, seminariehandledning, examinationer och administration inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet. Även kursansvar, kursutveckling och administration ingår samt egen kompetensutveckling. Undervisning bedrivs genom campus- och distansundervisning på grund- och på avancerad nivå. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och i övrigt det som är av betydelse för arbete vid universitetet. I tjänsten ingår klinisk tjänstgöring om 50 % på Akademiska barnsjukhuset. Stor hänsyn tas till den sökandes intressen och förkunskaper när det gäller den kliniska placeringen. Arbetet kräver flexibilitet med stort eget ansvar för arbetets utformning och upplägg.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamheten relevant pedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

Arbetet kräver mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, och den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

För behörighet till denna anställning krävs att den sökande är legitimerad sjuksköterska med examen som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. För behörighet till denna anställning krävs svensk legitimation som sjuksköterska eller att sökande senast ansökningsdagen har ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som sjuksköterska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som sjuksköterska.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom noggrannhet, lyhördhet, självständighet och god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas  vid pedagogisk skicklighet och klinisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid magisterexamen i pediatrisk omvårdnad. Doktorsexamen är meriterande. Särskild vikt kommer även att fästas vid dokumenterad erfarenhet av barnsjukvård.

Se AO §§ 21-24 samt Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15. Vidare kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet, se AO §§ 27-28 och RB § 16.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet (AO)

Riktlinjer och bedömningsgrunder (RB)

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%  

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Maria Grandahl, mobil: 072 258 17 17. E-post: maria.grandahl@kbh.uu.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 23 september 2021, UFV-PA 2021/2228.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2228
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-08-12
Sista ansökningsdag 2021-09-23

Tillbaka till lediga jobb