Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper bedriver en bred forskning och utbildning inom spännande områden som omfattar bland annat globala klimat- och naturresursfrågor, samt frågor om jordens inre och naturkatastrofer. Vi befinner oss i en spännande, expansiv, internationell miljö. Idag är vi c:a 250 anställda från mer än 30 länder. För mer information se www.geo.uu.se.

Forskning inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi samt strävar efter att ge kunskap om hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Vårt arbete involverar både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU), med inriktning mot klimatstyrning och klimatpolicy (climate governance).

Arbetsuppgifter: Doktorandtjänsten är en del av det nya forskningsprogrammet FAIRTRANS (Fair Transformations to a Fossil Free Future), som är ett samarbete mellan fem svenska universitet och en rad organisationer från civilsamhället och näringslivet, finansierat av Mistra 2021-2025. FAIRTRANS syftar till att utveckla vetenskapsbaserade och rättvisa färdplaner för en snabb omställning i linje med en kolbudget för Sverige, i samarbete med en rad svenska aktörer. FAIRTRANS består av sex delar. Doktoranden ska framförallt arbeta med uppgifter som rör strategier för omställning och konfliktlösning.

Doktorandens arbete kommer att fokusera på hinder, möjligheter och transformativa strategier för klimatstyrning och klimatpolicy, samt på strategier för att hantera konflikter kopplade till bioenergi. Arbetet är kvalitativt och sker i nära samverkan med forskare och övriga aktörer i FAIRTRANS. Doktoranden förväntas medverka till att organisera och koordinera aktiviteter för olika aktörer, inklusive att moderera rundabordssamtal för aktörer och medborgare. Dessutom förväntas doktoranden bidra i kommunikationsarbete och annan utåtriktad verksamhet.

Kvalifikationskrav: Universitetsexamen (MSc) i miljövetenskap, hållbar utveckling, statsvetenskap eller liknande, alternativt MSc-examen eller liknande kombinerat med arbetslivserfarenheter kopplade till miljöstyrning och miljöpolicy. Goda kunskaper i både svenska och engelska krävs.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskaper och erfarenheter gällande policyutveckling, civilsamhället, tvärdisciplinär forskning, organisering av dialogprocesser, intervjuer och intervjumetoder eller kommunikation.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett brev på högst 2 sidor som kortfattat beskriver dina motiv för att söka doktorandtjänsten, hur du ser din roll i att bidra till FAIRTRANS, samt relevanta färdigheter, kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta tentor, betyg, examensarbete och andra dokument, såsom rekommendationsbrev och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mikael Karlsson, tel: +46 70 316 27 22,  e-post: mikael.karlsson@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2021, UFV-PA 2021/2447.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2447
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-04
Sista ansökningsdag 2021-06-17

Tillbaka till lediga jobb