Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Språkvetenskapliga fakulteten gör under 2021 en satsning på postdoktorala forskare. Syftet är främst att främja yngre forskares möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk förkovran inom fakultetens ämnesområden. I samarbete med Språkvetenskapliga fakultetens nätverk för litteraturvetenskap Lilae, Engelska institutionen och Institutionen för moderna språk ledigförklaras nu en anställning som postdoktor med inriktning mot litteraturvetenskap. Vi välkomnar sökande med projekt som inbegriper engelska samt något eller några av de språk som finns representerade vid Institutionen för moderna språk.

Institutionen för engelska har cirka 40 anställda som bedriver forskning och undervisning inom områdena engelsk språkvetenskap, engelsk och amerikansk litteratur och kultur, ämnesdidaktik i engelska, iriska språk och kultur och USA-kunskap. Information om forskning som bedrivs vid institutionen finns här.

Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som bedriver forskning och undervisning. Forskning bedrivs inom såväl språk- som litteraturvetenskap i ett stort antal språk och av ett stort antal forskare/lärare/doktorander. Information om forskning som bedrivs vid institutionen finns här.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den sökande förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt egen forskning inklusive ansökningar om externa forskningsmedel. Som postdoktor förväntas man bidra med sin närvaro till institutionernas forskningsmiljöer samt aktivt delta i seminarieverksamheten. Därutöver ingår undervisning, fördelad mellan de två institutionerna, om 20 % i arbetsuppgifterna. Innehavaren förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till arbetsplatsen i Uppsala.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av institutionernas forskarutbildningsämnen med särskild inriktning mot litteraturvetenskap. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Förmåga att initiera och driva egen forskning är ett krav. Forskningen måste innefatta litteratur från den engelsk språkiga världen och litteratur från något av de språk som finns representerade på Institutionen för moderna språk. Förmåga att undervisa på och inom de språk som ingår i den sökandes projekt är ett krav.

Den sökande ska vidare ha de förmågor som i övrigt behövs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Urval: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och potential. Härvid beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet, men även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Förmåga att bidra till pågående forskning vid institutionerna är av vikt.

Särskilt meriterande för denna anställning är högkvalitativ litteraturvetenskaplig forskning inom följande forskningsområden: transnationella eller hemisfäriska studier, oceaniska eller arkipelagiska studier, diaspora studier, eller inter-imperiala studier av litteratur.

Pedagogisk kompetens och erfarenhet är av vikt vid urvalet. Universitetet kommer främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan, som ska vara skriven på engelska eller svenska, måste innehålla:

  • CV, inklusive kopior av examensbevis och betyg.
  • Publikationslista
  • Projektbeskrivning
  • Kortfattad vetenskaplig redogörelse, samt pedagogiska och samverkans meriter
  • Vi ser gärna att minst två referenspersoner anges.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Från institutionen för moderna språk, Christina Kullberg 018 - 471 1440, christina.kullberg@moderna.uu.se, från engelska institutionen, Ashleigh Harris, 018-471 1249, ashleigh.harris@engelska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021, UFV-PA 2021/2436.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2436
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-10
Sista ansökningsdag 2021-08-02

Tillbaka till lediga jobb