Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet har en stark och internationell forskningsmiljö med över 100 forskare, inklusive cirka 25 doktorander, 20 postdoktorer och 30 forskare och professorer.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Peter Bergstens forskargrupp vid Institutionen för medicinsk cellbiologi och Institutionen för kvinnors och barns hälsa (https://www.mcb.uu.se/res/groups/pb/) arbetar för att öka förståelsen för hur fetma hos barn utvecklas och kan förhindras. Forskningen spänner från befolkningsbaserade studier av förskolebarn, via patientkohorter av barn fetma till cellulära studier av insulin- och glukagonfrisättning.

Vi söker efter en kvalificerad doktorand som företrädesvis kommer att arbeta med befolkningsstudier. Fokus för arbetet är implementering och utvärdering av hälsofrämjande insatser för barn i förskoleåldern i deras miljö för att därigenom förhindra att barn utvecklar fetma och därmed relaterade fysiska och psykiska komplikationer. Arbetet kommer att innehålla studier av tidigare arbete och erfarenheter inom fältet, utveckla nya formar för samhällsbaserade interventioner i dialog med aktörer som påverkar barnens miljö, samt att utveckla nya former för att utvärdera arbetet. Arbetet innehåller även dokumentation av dialoger med olika aktörer samt att driva arbetet vidare. Viktiga aktörer i barnens miljö är föräldrar med ansvar för levnadsvanor, kommunen med ansvar för förskolor och utemiljö och regionen med ansvar för barnahälsoarbete men inkluderar även andra aktörer. Arbetet kommer att utföras i nära samarbete med det strategiska Swelife-projektet ”Prevention Barnfetma” (https://swelife.se/prevention-barnfetma/), där den sökande kommer att arbeta nära flera av dess parter.

Kvalifikationskrav: Magisterexamen i folkhälsa, medicin eller liknande. Den idealiska kandidaten bör vara skicklig i att föra dialoger med olika personer/aktörer, dokumentera dessa dialoger samt driva dialogarbetet med fokus på interventioner och implementering framåt. Särskild tonvikt läggs därför vid förmågan att kommunicera och planera och organisatoriska färdigheter. Utmärkta kunskaper i tal och skrift av det svenska och engelska språket krävs också. Du förväntas aktivt samarbeta med andra medlemmar i forskargruppen och utvecklas mot självständighet. Sökanden förväntas vidare delta aktivt i undervisning och handledning av studenter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Dokumenterat arbete eller intyg från arbete med befolkningsbaserat arbete är en merit. Personliga kvalifikationer kommer att ha stor betydelse i utvärderingsprocessen.
Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av forskningsintressen och relevanta erfarenheter, CV, kopior av examensbevis och avskrifter samt sökandens examensarbete. Om tillgängligt, vänligen skicka också referensbrev eller kontaktinformation från tidigare forskningshandledare.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Peter Bergsten, 018-471 49 23, peter.bergsten@mcb.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2021, UFV-PA 2021/2368.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2368
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-28

Tillbaka till lediga jobb