Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Forskargruppen Molekylär Geriatrik vid Rudbecklaboratoriet är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning. Vår forskning är inriktad mot proteininlagring vid neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Projektbeskrivning/Arbetsuppgifter: Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen och kännetecknas av att sjukligt förändrade former av proteinet alfa-synuklein inlagras i olika delar av hjärnan. Behandlingen, som är inriktad mot att öka halterna av signalämnet L-dopa, lindrar endast symptom och är inte riktad mot den underliggande sjukdomsprocessen. Det finns därför ett stort behov av att utveckla nya terapier. En möjlighet kan vara att med nya genterapeutiska metoder påverka bildningen av alfa-synuklein. Genen som kodar för detta protein, SNCA, kan i sällsynta fall vara muterad vilket leder till att antingen mer protein, eller ett formförändrat protein, bildas. Det stora flertalet fall är dock sporadiska, men även för dessa finns belägg för att ett ökat uttryck av SNCA orsakar sjukdomen.

I ett pågående projekt utvecklar forskargruppen en genediteringsmetod för att minska bildningen av alfa-synuklein. Forskarens arbetsuppgifter är att utföra studier där muterade eller icke-muterade former av SNCA uttrycks i cell- och djurmodeller för sjukdomen. Med CRISPR/Cas9, som tillförs genom transfektion eller AAV-medierad transduktion inaktiveras genen. Sanger- och Next Generation-sekvensering används för att påvisa effekter på DNA-nivå. Med kvantitativ PCR undersöks RNA-nivåer och med western blot och immunkemiska metoder studeras förekomsten av protein i cellpreparationer och vävnader. Olika metoder for att utvärdera cellfunktioner nyttjas också. Det övergripande målet med studien är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder mot Parkinsons sjukdom. Arbetet utförs vid Uppsala universitet (Rudbecklaboratoriet).

Kvalifikationer: Vi söker en högt motiverad och entusiastisk forskare med doktorsexamen inom något biomedicinskt område och med postdoktoral forskningserfarenhet inom området genterapi. Tidigare erfarenheter av genediteringstekniker, framställning och utnyttjande av AAV-vektorer, cellodling, transfektion, och djurhantering är ett krav. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) som beskriver sökandens bakgrund och forskningsintressen, aktuellt curriculum vitae (CV), med publikationsförteckning, kopior på examensbevis för alla erhållna högre examina, samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.

Urvalsprocessen: Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare forskningserfarenheter inom området samt personlig lämplighet.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 2 augusti 2021 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 220630

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Martin Ingelsson, martin.ingelsson@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan, senast den 16 juni 2021, UFV-PA 2021/2358.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2021/2358
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2021-06-03
Sista ansökningsdag 2021-06-16

Tillbaka till lediga jobb